WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Americký foxhound

Americký
Původ fotografie: Wikipedia
Chováte plemeno americký foxhound? Pošlete fotku, zdarma ji zveřejním s odkazem na vaše stránky!

Neúnavný a smělý pes, který byl vyšlechtěn ke smečkovému lovu. Jeho lovecký pud je mimořádně vyvinutý, je s tím nutné počítat při výchově, výcviku ale i při kontaktu s jinými domácími zvířaty.
Byl vyšlechtěn z francouzských, anglických a možná i irských loveckých psů, jeho podoba s anglickými foxhoundy nebo s bíglem je zřejmá. V novém, americkém, domově byl ovšem šlechtěn celá staletí a nyní je z něho plemeno, které se mimo severní ameriku vyskytuje jen velice vzácně.
Má rád svou smečku včetně lidí a zejména dětí.
K cizím se chová různě, někdo mu "sedne", někdo ne. Není ale agresivní, spíše odměřený.
Americký foxhound potřebuje velice mnoho pohybu, aktivity a podnětů, jinak nebude spokojený. Hodí se pro lovce nebo k aktivním lidem, kteří dokáží jeho nekonečnou činorodost vhodně zaměstnat.


AMERICKÝ FOXHOUND (American Foxhound)

Standard FCI č. 303/05.03.1998/F

Překlad do francouzštiny: text upraven Dr. Paschoudem

Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková

Původ: USA

Datum zveřejnění platného standardu: 02.11.1979

Použití: honič

Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
Sekce 1.1 velcí honiči
S pracovní zkouškou.

Hlava: je dost dlouhá, týlní hrbol mírně vyklenutý.

Část mozková:
Mozkovna: široká a kulatá.
Stop: mírný.

Část obličejová:
Čenichová partie: správně dlouhá, rovná, hranatá.
Oči: velké, dobře umístěné, s mírným výrazem, milým a typickým pro honiče; hnědé nebo
oříškové.
Uši: jsou zavěšené poněkud níže, dost dlouhé. Natáhnou-li se směrem dopředu, musí
téměř dosahovat anebo se dotýkat konce nosní houby. Jsou jemné a dost široké, spadají podle lící a pes je jen obtížně může pozvednout, v úrovni lící se mírně vývrtkovitě stáčejí. Jejich konce jsou zaoblené.

Krk: je uvolněný, delikátně vsazený mezi lopatky, silný, aniž by však byl tlustý, střední
délky, bez kožních řas; malá vráska pod čelistí je tolerována.

Tělo:
Hřbet: středně dlouhý, svalnatý a silný.
Bedra: široká a mírně klenutá.
Hrudník: je hluboký, aby poskytl dostatečný prostor plícím; v poměru ke své hloubce je
užší, než u anglického foxhounda; obvod hrudníku 28 palců (71cm) je považován za
přiměřený u psa s kohoutkovou výškou 23 palců (58 cm).
Žebra: jsou dobře klenutá; poslední páry žeber dosahují daleko dozadu.
Slabiny: slabina o šířce 3 palce (7,6 cm) zajišťuje dostatečnou pružnost.

Ocas: je nasazený středně vysoko; nesený vesele, mírně prohnutý, ale nepřetáčí se na
hřbet; na spodní straně je srst poněkud delší (tvoří krátký kartáč).

Končetiny:
Hrudní končetiny: jsou rovné, se silnou a dobrou kostrou.
Lopatky: šikmo uložené, suché, osvalené, ani hrubé (těžkopádné), ani přetížené, poskytují
končetině značnou volnost pohybu a budí dojem vytrvalosti a síly.
Metakarpus: krátký a rovný.
Přední tlapky: kočičí tlapky; Prsty jsou dobře klenuté, drápy silné, polštářky odolné a pevné.
Pánevní končetiny:
Kyčle a stehna: silné a svalnaté, schopné velmi razantní pohybové akce.
Bérce: pevné a dlouhé;
Hlezna: silná, symetrická a středně zaúhlená.
Zadní tlapky: kompaktní a pevné.

Srst: srst loveckého psa, uzavřená a tvrdá, středně dlouhá.

Zbarvení: všechny barvy jsou přípustné.

Výška: pes nesmí měřit méně jak 56 cm ani více jak 63,5 cm (22 až 25 palců), feny pak
nesmí mít méně jak 53cm ani více jak 61 cm (21 až 24 palců). Výška se měří na kohoutku v přirozené pozici, nohy musí být dobře postavené pod psem.

Chyby: Všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí
být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
• mozkovna příliš plochá, příliš úzká na temeni; mozkovna příliš klenutá;
• nosní hřbet klenutý anebo proláklý s konkávním profilem;
• čenichová partie dlouhá, štíhlá, velmi krátká, zaříznutá těsně pod očima;
• oči malé, zapadlé, připomínající oko teriéra, nebo vystouplé a vykulené;
• uši krátké, nasazené vysoko nebo s tendencí k nadzvedání nad linii zavěšení;
• krk hrubý, krátký, tlustý, nesený horizontálně v prodloužené linii hřbetu. Lalok anebo prokazatelná přítomnost řas volné kůže;
• hřbet příliš dlouhý, pronesený anebo kapří;
• plochá, úzká bedra;
• hrudník disproporční šířky, nebo nedostatečně hluboký;
• plochá žebra;
• ocas příliš dlouhý, stočený do oblouku nebo se sklonem dopředu hned nad místem nasazení; krysí ocas; chybějící „kartáč“;
• křivé přední nohy;
• lopatky uložené strmě, vertikálně;
• vybočené lokty;
• karpus rachitický, měkký;
• kravský postoj hezen, strmé úhlení hlezen;
• tlapky dlouhé, prsty roztažené nebo měkké;
• nedostatečné osvalení, nedostatečně razantní pohyb zádi
• srst krátká, nedostatečně hustá nebo jemná;

Bodová stupnice:
Hlava:
Mozkovna 5
Uši 5
Oči 5
Čenich.partie 5
20


Končetiny:
Přední nohy 10
Kyčle,stehna,zadní nohy 10
Tlapky 15
35

Tělo:
Krk 5
Hrudník, lopatky 15
Hřbet,bedra,žebra 15
35

Zbarvení a ocas:
Zbarvení 5
Ocas 5
10

Celkem: 100

Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.