WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Barzoj – ruský chrt

Velký a nesmírně elegantní, pravý psí šlechtic, takový je barzoj.
Původním určením tohoto dlouhosrstého chrta byl lov vlků. Barzojové, původem z Ruska, byli chováni na šlechtických dvorech ve velikých smečkách a lovu se většinou účastnili společně, ale vlka dokázal přemoci i jeden samotný barozj.
Lovecké instinkty mu zůstaly do dneška a je s tím nutno počítat při vycházkách bez vodítka.
Vůči zvířatům, které zná, bývá tolerantní, ale cizí kočku prožene (a někdy i dožene).
K dětem se chová dobře a bechá si od nich ledacos líbit, jeho trpělivost je velká.
V rodině respektuje všechny členy, ale vybere si jednoho hlavního pána a toho respektuje nejvíce.
Pokud uvažujete o barzojovi, počítejte se starostí o srst a s důslednou, ale přátelskou výchovou. Nejedná se o služebního psa, kterému je možné povely vtlouct do hlavy, mnohem lépe je přijme, pokud ho vycvičíte s citem a pochopením.
K cizím psům bývá tolerantní, ale v případě vyprovokování může být velmi razantní.


Standard plemene Barzoj PDF Tisk Email

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)


F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB


BARZOJ – RUSKÝ CHRT
(Russkaya Psovaya Borzaya)


galileogalileizbilmy autorfotor.hoffman.jpg

BARZOJ – RUSKÝ CHRT
(Russkaya Psovaya Borzaya)

Pro Klub chovatelů a přátel barzojů do českého jazyka přeložila
paní MUDr. Jitka Pacltová, revize ČMKU 2007.

ZEMĚ PŮVODU: Rusko


DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARTU: 25.10.2006.POUŽITÍ: lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 10 chrti Sekce 1 dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÝ NÁSTIN HISTORIE: Barzoj je již devět století podstatnou součástí národní kultury ruských dějin. Francouzská kronika z jedenáctého století dosvědčuje, že dcera velkovévody Kyjevského Anna Jaroslavna měla ve své družině, která ji doprovázela do Francie na svatbu s Jindřichem I., tři barzoje. Mezi majiteli a chovateli najdeme mnoho známých osobností, cary i básníky: Ivan Hrozný, Petr Veliký, Mikuláš II, Puškin, Turgeňev. Velký význam mělo založení chovatelské stanice »Peršinskaja ochota« slavným chovatelem velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem a správcem psince Dmitrijem Valcevem. Od konce 19. století nacházíme barzoje v největších chovatelských stanicích Evropy i Ameriky.

CELKOVÝ VZHLED: Veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů.Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché. Suché, ale dobře vyvinuté svalstvo, hlavně na stehnech, avšak nevystupující. Převažující význam má celková harmonie tělesných tvarů a pohybu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: · U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu zádi, ale může být něco větší. · U fen jsou obě výšky stejné.· Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla.· Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky.· Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.

HLAVA: suchá, dlouhá, úzká, aristokratická při pohledu shora i ze strany. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce konvexní linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šikmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.

MOZKOVNA:Lebka: úzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá.Stop: velmi málo vyznačen.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:Nosní houba: velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující.

Hřbetní část čenichu: dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby lehce klenutá.

Tlama: od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje.

Pysky: tenké, suché, těsně přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysky a nosní houba jsou nezávisle na barvě srsti černé.

Čelisti / zuby: silná spodní čelist. Zuby silné a bílé. Nůžkový nebo klešťový skus.

Oči: velké, velmi lehce vystouplé. Barva tmavě oříšková nebo tmavě hnědá. Mandlového tvaru, šikmo uložené; nesmí být štěrbinovité.

Uši: malé, tenké, pohyblivé; nasazené nad oční linií vzadu, směřující skoro směrem k šíji, pokud pes není v afektu. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo směřují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.

KRK: dlouhý, suchý; se strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nikdy není nesen vysoko.

TRUP:Kohoutek: není zdůrazněn.Hřbet: široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry a zádí tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Nejvyšší bod oblouku leží před středem beder nebo u prvního nebo druhého bederního obratle.

Bedra: dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.

Záď: dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8 cm.

Hrudník: v příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu ze strany se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.

Břicho: dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.

OCAS: srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý; při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V přirozeném postoji visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad úrovní hřbetu.
KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.

Plece: lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené.

Nadloktí: mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Úhel ramenního kloubu je zřetelně zdůrazněn.

Lokty: jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.

Předloktí: suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.

Nadprstí: vzhledem k zemi lehce šikmé.


PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedací kosti, probíhat středem hlezna a nadprstí pánevních končetin.

Stehno: dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.

Holeň a lýtko: dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolení kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.

Zadní nadprstí: ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.


TLAPKY: suché, štíhlé, podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.


CHODY / POHYB: s výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velmi pružný, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.


KŮŽE: vláčná, pružná.


OSRSTĚNÍ: hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře, ale nikdy se nejedná o malé pevné kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžší), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v oblasti zádi tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší. Srst na krku je hustá a bohatá.


BARVA SRSTI: kombinace všech barev kromě modré, hnědé (čokoládové) a jakýchkoliv odstínů těchto barev. Všechny barvy se mohou vyskytovat jednobarevně nebo v kombinaci s bílou. Praporce na končetinách, »kalhoty« a vlajka na ocase mají srst zřetelně světlejší, než je základní barva srsti. Černá maska je typická u černě stínovaných barev.
VELIKOST A HMOTNOST:

Žádoucí výška v kohoutku: pro psy: 75 – 85 cm.

pro feny: 68 – 78 cm.

U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu zádi od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné. Jedinci přesahující maximální výšku jsou přijatelní za předpokladu, že zůstává zachována typická morfologie plemene.


VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky, zejména:

Chrup:

· chybění jednoho zubu PM2. Malé, abnormálně opotřebované zuby.

· na chybějící zuby PM1 a M3 se nebere zřetel.

Barva: · tečkování ve stejném odstínu jako základní zbarvení.ZÁVAŽNÉ VADY:

Celkový zjev:

· podsaditý vzhled, krátký trup.

· těžké, kulaté kosti.
Hlava:

· jemné tkáně.

· tupá tlama.

· velmi zdůrazněný stop.

· velmi zdůrazněné jařmové oblouky.

· nevýrazný týlní hrbolek.
Chrup:· chybění jednoho zubu PM3, jednoho PM4 v dolní čelisti, jednoho M1 v horní čelisti nebo jednoho M2. Oči:· hluboko vsazené, žluté nebo světlé, štěrbinovitého tvaru (úzký otvor mezi víčky), viditelná spojivka. Uši:

· silné, hrubé, se zaoblenými špičkami.
Krk:

· lalok.

Hřbet:· propadlý hřbet; u psů rovný hřbet. Záď:· spáditá záď. Břicho:· visící, nedostatečně vtažené.

Ocas:

· hrubý, v pohybu spadající dolů.
Hrudní končetiny:

· úhel u ramenního kloubu příliš otevřený (strmá plec).

· lokty vytočené nebo vtočené.

· předloktí: kulatého průřezu. Jakékoliv prohnutí nebo odklon předloktí.

· výrazné (kostnaté) klouby.

· slabé nadprstí.
Pánevní končetiny:

· úhlení příliš výrazné; příliš malé úhlení (strmý postoj).

· sudovitý nebo kravský postoj hlezen.

Tlapky:
· sklon k širokým, kulatým, masitým (silným) tlapkám; kočičí tlapky, ploché tlapky; doširoka roztažené prsty.

Srst: · barva: skvrny jiné barvy než je základní barva.

VYLUČUJÍCÍ VADY: Chování / charakter (povaha): · agresivita nebo bázlivost.

Chrup: předkus, podkus, asymetrický zámek skusu (zkřížený skus).· chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku, chybění jednoho z trháků (PM4 v horní čelisti nebo M1 v dolní čelisti), chybění více než 4 zubů jakéhokoliv druhu.· Chybné postavení jednoho nebo obou špičáků v dolní čelisti tak, že při zavřené tlamě mohou poškodit patro nebo dáseň horní čelisti.

Oči: · modré (břízové oko)

Ocas: · jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.

Pánevní končetiny:· výskyt paspárků (vlčích drápů).

Barva srsti: · hnědá, čokoládově hnědá, modrá. Jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.