WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Bígl Harrier


BEAGLEHARRIER

Standard FCI č. 290/18.02.1997/F

Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková

Původ: Francie

Datum zveřejnění platného standardu: 18. 05. 1988

Použití: honič

Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
Sekce 1.2 střední honiči
S pracovní zkouškou;

Celkový vzhled: je to středně velký pes, harmonicky stavěný, vyvážený, ušlechtilý, mrštný a
statný.

Hlava: středně velká, silná.

Část mozková:
Mozkovna: je dost široká, s velkým obsahem, týlní hrbol nevýrazný.
Stop: nevýrazný.

Část obličejová:
Nosní houba: široká, černě zbarvená.
Čenichová partie: její délka se téměř neliší od délky mozkovny. Není nikdy hranatá,
ale její profil se postupně zeštíhluje směrem k nosu, není však špičatá. Nosní hřbet je rovný, nikoli klenutý.
Pysky: překrývají spodní čelist.
Oči: jsou plně otevřené, tmavě zbarvené, mají upřímný výraz, živý a inteligentní pohled.
Uši: jsou spíše kratší, středně široké; jsou zavěšené v linii očí; ve střední partii jsou mírně
zaoblené; visí ploše podél mozkovny, na konci se jen mírně stáčejí do oválu.

Krk: volně pohyblivý, neboť je dobře vsazený mezi lopatky, mírně klenutý ve své horní
části.

Tělo:
Hřbet: krátký, pevný a svalnatý.
Bedra: silná, svalnatá; mohou být mírně klenutá.
Hrudník: je hluboký, nesmí být příliš plochý, což by příliš snižovalo kapacitu hrudního koše.
Hrudní kost je dlouhá, dosahuje daleko dozadu. Žebra jsou klenutá, nikoli však cylindrická., přesto musí být dlouhá a hodně vyklenutá, aby hrudní koš měl dostatečně velký obsah.
Břicho: nesmí být příliš vtažené, je spíše plné.

Končetiny:

Hrudní končetiny: silné a perfektně rovné.
Lopatky: dlouhé, šikmo uložené, svalnaté.

Pánevní končetiny:
Kyčle: oddělené, šikmé a silné.
Stehna: dlouhá, plná, svalnatá.
Hlezna: jsou nízko u země, rovně postavená.

Tlapky: nejsou dlouhé ani nemají protáhlý tvar, ale jsou kompaktní, se silnými a odolnými
polštářky.

Pohyb: pružný, živý a po přímé ose.

Zevnějšek:
Srst: dosti hustá, nepříliš krátká, avšak rovná, přiléhavá.
Zbarvení: trikolórní ( plavé s černým sedlem a s bílou), aniž by byla přisuzována důležitost
sedlu, s pálením, jehož odstín může mít různou intenzitu, může být světlé i s příměsí černé. Jelikož bývali harrieři i šedí, šedí trikoloři nebo bílošedě zbarvení jedinci nemohou být penalizováni ani vylučováni kvůli jejich zbarvení.
Výška:
Kohoutková výška: od 45 do 50 cm.

Chyby: všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
• příliš těžká hlava
• výrazný stop
• nosní houba depigmentovaná
• hranatý krátký čenich, špičatý čenich
• klenutý nosní hřbet
• předkus, podkus
• vývrtkovitě se stáčející uši, svědčící o podílu francouzské krve
• plochá nebo otevřená tlapka
• depigmentovaný šourek
• výraz bázlivý, nejistý nebo neinteligentní

Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.