WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Black and Tan Coonhound

Charakteristika plemene převzatá ze stránek chovatelské stanice Černé eso:
Nesmírně houževnatý a energický pes udivující svoji silou, obratností a bystrostí. Má sklon k samostatnému jednání, proto je výcvik velice důležitý. Je ostražitý, a schopný bránit své lidi. Jinak má ale mírnou a vyrovnanou povahu, doma se chová klidně, pokud má dostatek pohybu, který je pro toto plemeno velice důležitý. Velice dobře vychází s dětmi, s domácími mazlíčky se snáší také dobře, zvláště když jsou vychováváni společně.


COONHOUND ČERNÝ S PÁLENÍM (Black and Tan Coonhound)

Standard FCI č. 300 / 04.10.2002 / F
Překlad do francouzštiny: Dr.J.-M. Paschoud

Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková

Datum zveřejnění platného standardu: 30.01.1991

Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
Sekce 1.1 velcí honiči
S pracovní zkouškou;

Krátký výtah z historie: Tento „černý honič s pálením k lovu mývalů“ je především a v základě honič, který sleduje stopu po zemi a svoji kořist vyhání na strom; je odolný proti tuhé zimě i letnímu horku a je schopný překonávat ty největší obtíže, s jakými se může setkat v loveckém terénu, v němž musí pracovat. Je především používán k lovu mývala, jehož stopu sleduje tak dlouho, až jej vyžene na strom, při lovu pracuje pouze pomocí čichu. Svými schopnostmi a svojí odvahou je vyhovující také pro lov srnčí zvěře, medvěda, pumy a ostatní velké zvěře. Klub, který je zodpovědný za chov toho plemene, vyžaduje od rozhodčích, když posuzují tyto psy, aby co nejvíce sledovali jejich výjimečné vlohy. Coonhound udivuje svojí silou, obratností a bystrostí. Zapůsobí na vás bezprostředně svým energickým a rytmickým pohybem s velmi prostorným krokem. Vzhledem k jeho použití v lovecké praxi musí každý jedinec mít středně silnou kostru a výkonné osvalení. Psi mají všeobecně silnější kostru a mohutnější osvalení, než feny.

Důležité proporce:
• Délka těla, měřená od výstupku hrudní kosti k sedacímu hrbolu musí být stejná nebo jen o málo větší, než výška, měřená od kohoutku k zemi.
• Výška je úměrná celkové tělesné stavbě psa, který nesmí být ani na příliš vysokých nohou, ani nízký.

Použití/Povaha: je to pes s vyrovnanou povahou, socializovatelný a mírný. Jelikož se jedná
o honiče, musí být schopný pracovat v kontaktu s ostatními psy. Někteří jedinci jsou někdy rezervovaní, ale nesmí být nikdy bázliví ani zlí. Jedinci agresivní vůči lidem nebo ostatním psům jsou vysoce nežádoucí.

Hlava: je výrazně modelovaná. Od týlního hrbolu k konci nosu měří okolo 9 až10 palců (23–
25,5 cm) u psů a 8 až 9 palců (20-23 cm) u fen. Výraz je pozorný, milý a vřelý. Kůže netvoří vrásky.
Část mozková:
Mozkovna: její tvar se blíží oválu. Při pohledu z boku jsou horní linie mozkovny a nosního hřbetu prakticky rovnoběžné.
Stop: je středně výrazný, je v polovině vzdálenosti mezi týlním hrbolem a koncem nosu.

Část obličejová:
Nosní houba: je černě zbarvená. Nozdry dobře otevřené.
Pysky: jsou dobře vyvinuté, typické pro honiče.
Čelisti/Zuby: dobře postavené v zubním oblouku, mají nůžkový skus.
Oči: od oříškové po tmavě hnědou, téměř kulaté, nejsou hluboko uložené.
Uši: nízko a vzadu nasazené. Jsou zavěšené a tvoří půvabné záhyby, které dodávají psu
impozantní zjev. Aniž bychom je natahovali, snadno přesáhnou délkou konec nosu. Jsou zavěšené v úrovni očí a nebo o něco níže.
Krk: svalnatý, šikmý, střední délky. Kůže netvoří výrazný lalok.

Tělo:
Hřbet: horizontální, mohutný a pevný.
Hrudník: dosahuje minimálně do úrovně loktů. Žebra jsou silná, kulatá a klenutá, boční
strany hrudníku nejsou ploché.

Ocas: je nasazen mírně pod horní linií, je silný a nesený volně; pokud je pes v akci, je nesen
v pravém úhlu k hřbetní linii.

Končetiny:

Hrudní končetiny: hrudní končetiny jsou rovné.
Plece: mohutné.
Lokty: nejsou ani vbočené, ani vytočené.
Metakarpus: je silný, ve vertikální pozici.

Pánevní končetiny: mají dobrou kostru a jsou hodně svalnaté. Od kyčlí k hleznům jsou
dlouhé, s dobrým nervstvem, od hlezen k polštářkům tlapek jsou krátké a silné. V postoji na rovné ploše jsou zadní nohy postaveny vzadu a část končetin od hlezen k tlapkám svírá se zemí pravý úhel.
Podkolení, hlezna: jsou správně zaúhlená, nejsou ani vbočená, ani vytočená.
Tlapky: jsou kompaktní, prsty mají pevné klouby a jsou silně vyklenuté; polštářky jsou silné a
odolné.

Pohyb: z boku se jeví chod coonhounda uvolněný a elegantní, s prostorným krokem
hrudních končetin a razantním pohybem pánevních končetin. Při pohledu zepředu se oba páry končetin bez námahy pohybují v postranních osách těla. Nikdy se nesmí křižovat.
Při pohledu zezadu se pohybují zadní nohy ve stejné ose s předními, nejsou ani příliš roztažené, ani nemají úzký chod. Když se zvyšuje rychlost pohybu, končetiny mají tendenci podsouvat se pod tělo a pohybovat se v jedné stopě, což je známkou mohutnosti, dobré vyváženosti a zdatnosti. V akci je nesení hlavy a ocasu hrdé. Horní linie zůstává horizontální.

Zevnějšek:
Srst: krátká, uzavřená, odolná proti tvrdosti klimatu.
Zbarvení: jak již naznačuje jméno, barva je uhlově černá s výraznými znaky pálení nad
očima, na bočních stranách čenichu, na hrudi, na končetinách a na zadních stranách
stehen v jejich horní části (kalhoty); na prstech jsou malé černé znaky jako čárky tužkou.

Výška a váha: Psi: 63 – 68 cm /25-27 palců/ Feny: 58 – 63 cm /23-25 palců/
Jedinci, kteří přesahují maximální hranici, stanovenou standardem, nemusí být
penalizováni, pokud jejich celkový vzhled je vyvážený a jejich zdravotní stav je dobrý.

Chyby: všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí
být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
• Hlava: příliš zřetelné vrásky
• Zuby: přehnaný odstup řezáků při nůžkovém skusu
• Oči: oči žluté anebo v jiné světlé barvě
• Uši: jejich délka nedosahuje ke konci nosu anebo jsou vysoko nasazené
• Pánevní končetiny: přítomnost paspárků
• Tlapky: ploché anebo otevřené
• Zbarvení: chybějící znaky pálení ve výrazném odstínu, příliš rozsáhlé plochy pálení, příliš značná plocha černé barvy (malé plochy pálení). Bílá skvrna na hrudi anebo na jiných částech těla je vysoce nežádoucí.
• Výška: nedostatečná výška

Vylučující vady:
• Pes agresivní anebo bázlivý
• Bílá nepřerušovaná plocha o průměru více jak 2,5 cm, není důležité, na jaké části těla se nachází.

Všichni psi, u kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.