WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Bobtail – staroanglický ovčák

Bobtail je původně ovčácký pes. A právě díky svému původu je pracovitý, učenlivý, nekonfliktní a zároveň přiměřeně ostražitý.
Dnes se již nechová pro hlídání stád, ale téměř výhradně jako společenský pes. To ale rozhodně neznamená, že to je nějaký "gaučák". Naopak.
Bobtail potřebuje proběhnutí a procházky, a to každý den. Lenoch ať si ho určitě nepořizuje!
Zároveň je potřeba počítat s časem na péči o srst. A že je o co pečovat!
Pokud se rozhodnete pro bobtaila, získáte nekonfliktního činorodého kamaráda, vhodného k dětem, který ohlídá svou smečku a donutí vás ke každodenní aktivitě.


FCI-Standard č. 16 / 28.11.2003 / GB


STAROANGLICKÝ OVČÁK - BOBTAIL
(Old English Sheepdog - Bobtail)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 29.10.2003

VYUŽITÍ: Ovčácký pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 1 Ovčáčtí a honáčtí psi (s výjimkou švýcarských salašnických psů).
Sekce 1 Ovčáčtí psi.
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED: Silný pes čtvercového formátu, velké symetrie a celkově zdravého vzhledu. Bez jakéhokoliv náznaku vysokých nohou, se všemi částmi těla bohatě osrstěnými. Podsaditý, svalnatý, robustní pes s navýsost inteligentním výrazem. Přirozené kontury nesmí být uměle měněny stříháním nůžkami ani sestřihováním. Tento pes má velkou vitalitu. Má jemně stoupající horní linii a při pohledu shora trup hruškovitého tvaru. Při pomalém i rychlejším kroku je pohyb typicky houpavý. Jeho štěkot má zvláštně zabarvený tón.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tlama měří zhruba polovinu celkové délky hlavy.
V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Poslušný pes vyrovnané povahy. Odvážný, věrný a důvěryhodný, bez jakýchkoliv známek nervozity nebo nevyprovokované agresivity.

HLAVA: Ve správném poměru k velikosti těla.

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Prostorná, poměrně čtvercová. Dobře klenutá nad očima.
Stop: dobře vyjádřen.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Široká a černá. Široce otevřené nozdry.
Tlama: Silná, čtvercová a ostře useknutá,
Čelisti / zuby: Zuby silné, velké a pravidelně usazené. Nůžkový skus: čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Klešťový skus se toleruje, ale není žádoucí.
Oči: posazené široko od sebe. Tmavé nebo jedno oko modré druhé hnědé.Obě oči modré jsou přijatelné. Světlé oči jsou nežádoucí. Pigmentace očních víček je preferována.
Uši: Malé a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.

KRK: Poměrně dlouhý, silný, půvabně klenutý.

TRUP: Poměrně krátký a kompaktní. V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.
Bedra: Velmi pevná, široká a mírně klenutá.
Hrudník: Hluboký a prostorný hrudní koš. Žebra dobře klenutá.

OCAS: Obvykle kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas.
Kupírovaný:Obvykle zcela kupírovaný.
Nekupírovaný:V postoji nenápadný. Nízko nasazený. Nikdy není zatočený ani nesen nad hřbetem, bez patrného háčku. Dobře osrstěný bohatou srstí tvrdé textury.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny dokonale rovné, s dobrou kostrou, nesoucí trup dobře nad zemí.
Plece: Dobře uložené, směřující dozadu, užší u vrcholu kohoutku než u vrcholu plecí. Těžké plece jsou nežádoucí.
Lokty: Těsně přiléhají k hrudnímu koši.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Pánevní končetiny dobře pokryté srstí, oblé a svalnaté.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Bérce: Dlouhé a dobře vyvinuté.
Hlezna: Nízko posazená. Při pohledu zezadu by hlezna měla být dokonale rovná.

TLAPY: Nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven. Malé, kulaté a těsně uzavřené. Prsty dobře klenuté. Polštářky tlap jsou silné a tvrdé. Paspárky se odstraňují.

CHODY / POHYB: Při pohybu se v kroku vzadu projevuje medvědovité houpání. V klusu předkrok bez námahy a silný posun zezadu. Končetiny se pohybují rovně podél osy pohybu. Velmi pružný cval. V nižších rychlostech mohou někteří jedinci mít tendenci k mimochodu. Při pohybu může být hlava nesena přirozeně níž.

OSRSTĚNÍ:

SRST: Bohatá, dobré hrubé textury, není rovná, ale chundelatá a bez kadeření. Podsada je velmi hustá a nepropouští vodu. Hlava a mozkovna jsou dobře pokryty srstí, uši jsou středně osrstěny, krk dobře osrstěný, hrudní končetiny silně osrstěné po celém obvodu, záď a pánevní končetiny mají bohatší osrstění než ostatní části těla. Kvalita, textura a bohatost srsti mají v hodnocení přednost před pouhou délkou.

BARVA: Všechny odstíny šedé, grošované (grizzle) nebo modré. Tělo, záďa pánevní končetiny jsou jednobarevné s bílými ponožkami nebo bez nich. Bílé skvrny v jednobarevné oblasti nejsou upřednostňovány. Hlava, krk, hrudní končetiny a podbřišek musí být bílé se znaky nebo bez. Veškeré odstíny hnědé jsou nežádoucí.

VELIKOST:
Psi 61 cm (24 palců) a více.
Feny 56 cm (22 palce) a více.
Typ a symetrie mají hlavní důležitost, nesmějí být nikdy podceněny kvůli výšce.


VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.