WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA
English version

Cane Corso

Cane
Polský a Slovenský champion Dušan Atison. Chovatelská stanice:Atison

Pes na fotografii má kupírované uši. To je dnes již zakázané.

Odvážný a tvrdý hlídač a obránce, který je ale rozvážný a zodpovědný. Není přehnaně agresivní, má cit pro situaci a vycítí, jak se správně zachovat.
Cane corso, nebo také Italský corso pes, je starobylý potomek antických mastinů, který má lehčí a sportovnější proporce než jeho nejbližší příbuzní.
Tento pes se hodí do rodiny a místa, kde má výběh a kde se pořád něco děje. O samotě bývá smutný, se svou smečkou je šťastný.
Přesto, že patří mezi molossoidní psy, zachoval si mrštnost a pohyblivost. Je tedy lehčí a o něco menší, než většina ostatních molossů. Přesto jde o mimořádně silného psa.
Pořizovat by si ho měl zkušený chovatel, cane corso není vhodný pro začínající chovatele, protože při špatné nebo nedůsledné výchově z něho může vyrůst nevyrovnaný pes.


STANDARD PLEMENE FCI c. 343 /12.03.1999/D
PŘEKLAD:
Antonio Morsiani, Dr. J.-M.Paschoud a paní Elke Peper
ZEMĚ PŮVODU:
Itálie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:
12.03.1999
POUŽITÍ:
Hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař
KLASIFIKACE FCI:
Skupina II - pinčové a knírači, molossové,
švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi
Bez zkoušek z výkonu.
CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavený, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plastický vystupující svaly.
DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový (délka přesahuje výšku). Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT (POVAHA):
Ochránce majetku, rodiny a domácích zvírat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.
HLAVA:
velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.
MOZKOVNA:
Lebka: široká; v jarmových obloucích šírkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od cela smerem k týlnímu hrbolu výrazně zploštuje. Viditelná čelní rýha.
Stop: vyznačen
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, témeř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnobežné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.
Pysky: horní pysk je středne dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysku.
Čelisti / zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté.
Lehký předkus. Kleštový skus je přijatelný, ale nežádoucí.
Oči: Střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu,
poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě.
Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jarmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
KRK:
Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.
TRUP:
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.
Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.
Kohoutek: Výrazný, posazen výše než záď.
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: krátká a pevná.
Zád: dlouhá a široká, lehce spadající.
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.
OCAS:
Nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u ctvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však zatocený ani vzpřímený.
KONČETINY:
Hrudní končetiny
Plece dlouhé, šikmo uložené, silné osvalené.
Nadloktí silné.
Předloktí rovné, velmi silné.
Zápěstí a přední nadprstí: pružné.
Tlapy: kočičí.
Pánevní končetiny
Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní.
Lýtko: silné, není masité.
Hlezno: přiměřeně úhlené
Nadprstí pánevní končetiny: silné a šlachovité
Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnejší)
než u hrudní koncetiny.
CHODY:
Prostorný plný pohyb; klus vydatný; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.
KŮŽE:
Pomerne silná, spíše tesne priléhající ke tkáni podkoží.
OSRSTĚNÍ:
Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.
Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté;
žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy).
U žlutých psu a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špickách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.
VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi 64 až 68 cm
feny 60 až 64 cm
tolerance +/- 2 cm
Hmotnost:
psi 45 až 50 kg
feny 40 až 45 kg
VADY:
všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky.
VÁŽNÉ VADY:
vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny; sbíhavost bočních linií tlamy.
částecná depigmentace nosní houby
nužkový skus; výrazný predkus
ocas: kroužkující, ocas nesený svisle
pohyb - neustálý mimochod i v klusu
velikost: nedostatečná nebo nadměrná velikost
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
divergující horní linie tlamy a mozkovny
celková depigmentace nosní houby
výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
podkus
částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči ruzných barev, sklenené oko, oboustranné šilhání
vrozená ztráta ocasu; vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny.