WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Československý vlčák

Aktivní a velmi odolný pes, skvělý hlídač oddaný svému majiteli.
Má výborně vyvinuté smysly a instinkty, díky svým vlčím předkům.
Československý vlčák je vůči cizím nedůvěřivý, ale nikoli útočný nebo zbytečně agresivní.
Díky své přirozené inteligenci je vhodný i pro výcvik, potřebuje ale důslednější a citlivější výchovu. Nemá rád zbytečný dril.
Je vhodný spíše pro zkušené chovatele, kdo zkušenosti nemá, měl by se určitě poradit s některým chovatelem.
Československý vlčák je vynikající a "nezkažený" hlídač a společník.


F.C.I.-Standard č. 332 / 03.09.1999 / GB

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK (Československý vlčiak)

ZEMĚ PŮVODU: bývalé Československo

PATRONACE: Slovenská republika

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 03.09.1999

POUŽITÍ: pracovní pes.

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 1 ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)
Sekce 1 ovčáci
Zkouška z výkonu.

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: V roce 1955 byl v tehdejším Československu uskutečněn biologický experiment - křížení německého ovčáka s karpatským vlkem. Experiment prokázal, že potomstvo vzešlé ze spojení psa německého ovčáka a vlčice, stejně jako potomstvo vlka a feny německého ovčáka, je možno vychovat. Velká většina jedinců z těchto spojení splňovala genetické nároky na pokračování chovu. V roce 1965, po skončení experimentu, byl vytvořen plán chovu tohoto nového plemene, který zahrnoval zkombinování užitečných vlastností vlka s příznivými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán ústředním výborem chovatelských organizací tehdejšího Československa jako národní plemeno.

CELKOVÝ VZHLED: pevná konstituce. Nadprůměrná velikost, obdélníkový rámec. Tvarem těla, pohybem, texturou srssti, barvou srsti a masky je podobný vlku.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:
délka těla : kohoutková výška = 10 : 9.
délka čenichové partie : délka mozkovny = 1 : 1,5.

POVAHA / TEMPERAMENT: živý, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi. Nebojácný a odvážný. Nedůvěřivý. Velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný.

HLAVA: symetrická, dobře osvalená. Při pohledu ze strany a shora tvoří tupý klín. Dobře vyjadřuje pohlaví.

MOZKOVNA:
Lebka: při pohledu ze strany a zpředu je čelo lehce klenuté. Nevyznačená čelní vráska. Týlní kost jasně zřetelná.
Stop: střední.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: oválného tvaru, černá.
Tlama: suchá, ne široká; rovný nosní hřbet.
Pysky: těsně přiléhající. Uzavřené koutky úst. Okraje pysků jsou černé.
Čelisti/Zuby: čelisti silné a symetrické. Dobře vyvinutý chrup, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce. Pravidelné vsazení zubů.
Líce: suché, dostatečně osvalené, nijak výrazně nevystupují.
Oči: malé, šikmo uložené, jantarově zbarvené, s dobře přiléhajícími víčky.
Uši: vztyčené, tenké, trojúhelníkové, krátké (tj. ne delší než 1/6 kohoutkové výšky). Boční okraje nasazení uší a vnější koutky očí jsou ve stejné linii. Linie spuštěná kolmo ze špičky ucha prochází těsně podél hlavy.

KRK: suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontálou úhel do 40°. Krk musí být dostatečně dlouhý tak, aby se nos skloněné hlavy dotýkal země.

TRUP:
Hřbetní linie: plynulý přechod krku v trup. Hřbetní linie je mírně spadající.
Kohoutek: dobře osvalený, vyznačený. Nesmí narušovat plynulost hřbetní linie.
Hřbet: pevný a rovný.
Bedra: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spadající.
Záď: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spáditá.
Hrudník: symetrický, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru, zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje až k úrovni loktů. Špička hrudní kosti nepřesahuje ramenní klouby.
Spodní linie a břicho: napjaté, vtažené břicho. Mírně vtažené slabiny.

OCAS: vysoko nasazený, nesený svěšený přímo dolů. V afektu šavlovitě zvednutý.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny jsou rovné, silné, suché a v užším postoji s mírně vytočenými tlapkami.
Plece: ramenní lopatka je umístěna poměrně daleko vpředu, dobře osvalená. Svírá s horizontálou úhel téměř 65 stupňů.
Nadloktí: silně osvalené, svírá s ramenní lopatkou úhel 120 až 130 stupňů.
Lokty: těsně přiléhající, nejsou vytočené dovnitř ani ven, dobře vyznačené, pohyblivé. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 150 stupňů.
Předloktí: dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí a nadprstí je 55 % kohoutkové výšky.
Kloub nadprstí: pevný, pružný.
Nadprstí: dlouhé, svírá úhel nejméně 75 stupňů se zemí. V pohybu mírně pruží.
Přední tlapky: velké, vytočené mírně ven. Podlouhlé klenuté prsty a silné, tmavé drápky. Dobře vyznačené, pružné, tmavé polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY: mohutné. Pánevní končetiny v postoji rovnoběžné. Myšlená vertikální linie, spuštěná z hrbolku kosti sedací, prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstraňovat.
Stehno: dlouhé, dobře osvalené. S pánví svírá úhel 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a pružný.
Koleno: silné a pružné.
Bérec: dlouhý, suchý, dobře osvalený. Svírá úhel asi 130 stupňů s hleznem.
Hlezenní kloub: suchý, pevný, pružný.
Hlezno: dlouhé, suché. Téměř kolmé k zemi.
Zadní tlapky: podlouhlé, klenuté prsty se silnými tmavými drápky. Výrazné polštářky.

POHYB: harmonický, lehkonohý, prostor dobře pokrývající klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk jsou téměř v horizontální linii. V chodu pohyb mimochodem.

KŮŽE: pružná, přiléhající, bez vrásek, nepigmentovaná.

OSRSTĚNÍ:

SRST: rovná a uzavřená.Zimní a letní srst se velmi liší. V zimě převládá velmi hustá podsada, která spolu s krycí srstí vytváří husté pokrytí celého těla. Srst musí pokrývat břicho, vnitřek stehna, šourek, vnitřní část ucha a plochu mezi prsty. Dobře osrstěný krk.

BARVA: žlutavě šedá až stříbrošedá, s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst také na spodní straně krku a předhrudí. Povolena je i tmavě šedá barva se světlou maskou.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: psi nejméně 65 cm, feny nejméně 60 cm.
Hmotnost: psi nejméně 26 kg, feny nejméně 20 kg.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
- příliš těžká nebo příliš lehká hlava.
- ploché čelo.
- chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.
- tmavě hnědé, černé nebo různě zbarvené oči.
- hrubé ucho. Ucho nasazené nízko nebo vysoko.
- v klidu vysoko nesený krk, v postoji nízko nesený krk.
- nevyznačený kohoutek.
- netypická hřbetní linie.
- dlouhá záď.
- dlouhý ocas, nízko nasazený a nesprávně nesený.
- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních končetin.
- slabé nadprstí.
- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
- slabě vyznačená maska.
- krátký krok, vlnivý pohyb.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
- agresivita nebo přílišná bázlivost.
- nesoulad proporcí.
- vady chování a povahy.
- nestandardní hlava.
- chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3), nepravidelný skus.
- nestandardní tvar a uložení očí.
- nestandardní nasazení a tvar uší.
- lalok.
- silně spáditá záď.
- nestandardní hrudník.
- nestandardní nasazení a nesení ocasu.
- chybné a nestandardní postavení hrudních končetin.
- odstávající a nestandardní srst.
- barvy jiné než uvedené ve standardu.
- volné šlachy.
- nestandardní pohyb.

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.