WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Hovawart


Hovawart – FCI Standard #190

Země původu: Německo

Datum schválení platného originálu standardu: 12. 1. 1998

Použití: pracovní pes

Klasifikace: skupina 2 pinči a knírači, molosoidi a bernští salašničtí psi – sekce 2.2 molosoidi, horští psi – s pracovní zkouškou.

Krátký historický náhled

Hovawart je velmi staré německé plemeno pracovních psů. Jeho název pochází z původního středoněmeckého Hova (der Hof – dvůr, statek) a wart (der Wächter – strážce). Od roku 1922 bylo toto plemeno znovu vyšlechtěno za použití typově podobných psů, kteří se ještě vyskytovali v selských dvorech. Kromě toho se v prvních letech chovu provádělo křížení s využitím německých ovčáků, novofundlandských psů, leonbergerů a dalších plemen. Přísným výběrem se dospělo opět k původnímu typu pracovního psa. V zemi původu se přikládá velký význam dobrému zdravotnímu stavu hovawarta. Zvláště dysplazie kyčelních kloubů (DKK, HD) byla dlouholetou selekcí značně snížena. Očekává se, že tyto snahy najdou následování ve všech chovatelských klubech.

Celkový vzhled

Hovawart je silný, středně velký, delší, dlouhosrstý, pracovní pes s poněkud delší tělesnou stavbou. Rozdíly obou pohlaví jsou dobře patrné – především ve tvaru hlavy a celkové tělesné stavbě.

Důležité proporce

Délka těla činí přibližně 110 – 115 % kohoutkové výšky.

Chování a povaha

Hovawart je uznávaným psem k všestrannému použití. Založením je to vyrovnaný a dobromyslný pes. Má dobré obranářské vlastnosti i bojovnost, je sebejistý a dobře zatížitelný. Má střední temperament a velmi dobrý čich. Jeho harmonické tělesné proporce a zcela ojedinělá vazba na rodinu, ve které žije jsou předpokladem jeho využití jako vynikajícího doprovodného, hlídacího, obranařského, ale i záchranářského a stopovacího psa.

Hlava:

Silná hlava má široké klenuté čelo. Nosní hřbet je rovný a probíhá paralelně s imaginární linií, prodlužující horní část lebky. Morda a lebka (část hlavy mezi týlním hrbolem a stopem) jsou přibližně stejně dlouhé. Stop je dobře zřetelný. Morda je silná a při pohledu ze strany i shora mírně zužuje.

Nos má dobře vyvinuty nosní otvory. U černých psů a černých se znaky je pigmentace černá, pigmentace u plavých je černá – proměnlivý nos je však přípustný.

Pysky dobře přiléhají a jsou tmavě pigmentované.

Skus je úplný, silný, nůžkový (42 zubů). Silné zuby stojí svisle v čelistech. Klešťový skus je přípustný.

Oči jsou oválné. Nesmí ani příliš vystupovat, ani být hluboko uloženy. Barva je tmavě až středně hnědá. Oční víčka těsně přiléhají.

Uši jsou trojúhelníkové převislé se zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou osazeny vysoko a daleko od sebe, čímž opticky rozšiřují vrchní část hlavy a dosahují svojí délkou až ke koutkům pysků. Přední okraj leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být namířeny poněkud dopředu.

Krk:

Silný krk je středně dlouhý, kůže na hrdle těsně přiléhá.

Tělo:

Hřbet je rovný a pevný. Bedra jsou silná a poněkud delší než záď. Záď je mírně spáditá, středně dlouhá. Hruď je široká, hluboká a mohutná. Ocas je bohatě osrstěný a sahá pod hlezna, ne však až k zemi. Podle nálady psa je nesen nad hřbetem a nebo volně svěšený.

Končetiny:

Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené. Lopatky jsou velmi dobře osvalené, dlouhé a šikmo uložené. Rameno je dlouhé a těsně přiléhá k tělu. Lokty přiléhají k hrudnímu koši. Zápěstní (spěnkový) kloub je silný. Nadprstí je poněkud šikmo postavené.

Pánevní končetiny jsou silné a při pohledu zezadu svisle a rovnoběžně postaveny. Jsou dobře zaúhlené a velmi dobře osvalené. Hlezna jsou velmi silná a hluboká. Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Pokud se vyskytnou paspárky, je nutno je odstranit. Drápy jsou u černých a černých se znaky černé, u plavých psů mohou být méně pigmentovány.

Pohyb:

Při všech druzích pohybu, jak při pohledu zepředu, tak i zezadu je pohyb přímočarý a prostorný. Vydatný klus vychází při správném posunu ze zadních končetin.

Kůže:

Celkově dobře přiléhá. U černých a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, u plavých je většinou růžová.

Srst:

Nápadně krásná dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá a uzavřená s menším podílem podsady. Je delší na hrudi, na břichu, na zadních stranách končetin a na ocasu. Na hlavě a na přední straně končetin je srst krátká. Barva – hovawart se vyskytuje ve třech barevných variantách: černá se znaky, černá a plavá:

černá se znaky: srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním hřbetem a dosahují kolem koutků úst až k hrdlu. Body nad očima jsou zřetelně viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být spojené. Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až k nadprstí a vybíhají dozadu, do výše trupu. Na zadních končetinách dosahují znaky téměř až k srsti na břiše. Při pohledu ze strany jsou znaky nad hlezny patrné jen jako úzký proužek. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech partiích těla jsou znaky jasně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi, stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářcích je černá.

černá: srst je černá a lesklá. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi, stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné.Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářcích je černá.

plavá: středně plavá, lesklá zesvětluje směrem ke končetinám a k břichu. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi, stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, nose, pyscích a polštářcích je tmavá až černá.

Velikost:

kohoutková výška: pes 63 – 70 cm, fena 58 – 65 cm.

Vady:

Všechny odchylky od standardního popisu jsou vady. Jejich hodnocení by mělo být odvislé od závažnosti odchylky.

Diskvalifikující vady:

Celkový vzhled:

hovawarti, kteří fenotypově neodpovídají plemenu
feny se silně samčím nebo psi se silně samičím výrazem

Proporce:

značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu

Chování a charakter:

agresivita, reakce na střelbu (bázlivost) nebo letargie

Hlava:

chybějící stop
modré nebo břízové oči (nestejně barevná duhovka, skvrny)
vzpřímené, klopené, růžičkovité nebo silně odstávající uši
předkus, podkus nebo křížový skus
chybí-li více než 2 P1 nebo jiný zub s výjimkou obou M3

Krk:

výrazně volná kůže na hrdle nebo tzv. lalok

Tělo:

silně pronesený nebo kapří hřbet
příliš úzký nebo válcovitý hrudník
anomálie ocasu, příliš krátký nebo trvale zatočený ocas

Končetiny:

silné přestavění zádi

Srst:

zcela zkadeřená srst (uzavřené lokny)
barvy jiné než ve standardu – např. modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, šedá, bílá, strakatá, plavá se sazovitým nádechem
černí se znaky: šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky dle standardu, převažující podsada jiné než černé barvy, převažující šedá a bělavá barva ve znacích
černí: šedé nebo hnědé skvrny, převažující podsada jiné než černé barvy
plaví: jednotlivé bílé chlupy na hřbetě nosu nevedou k vyloučení z chovu, pouze červenoplavá barva bez zesvětlení, běloplavá barva a to i na uších, zřetelně bílé znaky nad úroveň tolerance standardem, tmavé skvrny, maska

Velikost:
výška menší než spodní hranice, výška větší o více jak 3 cm nad horní hranici.