WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Italský chrtí­k

Nejmenší z chrtů má starobylý původ, sahající mnoho tisíc let zpět.
Za tu dobu se ze společníka vznešených rodin stal milý společník vhodný do bytu k aktivním a činorodým lidem.
A to jednak díky své velikosti, je to totiž nejmenší z chrtů, ale hlavně díky povaze.
Povaha italského chrtíka v sobě spojuje dobrosrdečnost, veselost a hravost, ale i aristokratickou noblesu.
Má rád lidi i děti, i když někdy může chvilku trvat, než překoná počáteční nedůvěřivost.
Je vhodný do bytu. Je tam častěji v kontaktu se svou lidskou smečkou, a také ho tam netrápí rozmary počasí. Protože je původem ze suchých a teplých oblastí středomoří, nemá příliš v oblibě chladno a hlavně vlhko.
Kdo by si ho chtěl pořídit jako "gaučáka", bude zklamán. Italský chrtík vyžaduje hodně pohybu a činnosti, proto je nezbytně nutné dopřát mu dost procházek, nebo závodění na dráze.
Jako dostihový pes je velice rychlý a na kratších tratích těžko hledá soupeře.
Pokud mu dopřejete procházky a svou přízeň, určitě vás nezklame.


FCI - Standard Nr. 200

ITALSKÝ CHRTÍK
(Piccolo Levriero Italiano)

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010

POUŽITÍ: Dostihový pes

FCI - KLASIFIKACE.: Skupina 10 Chrti
Sekce 3 Krátkosrstí chrti
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Tento malý italský chrt pochází z malých plemen chrtů, kteří žili na dvorech faraonů již ve starém Egyptě. Toto plemeno se dostalo v pátém století před naším letopočtem přes Laconii (Řecko), kde byl jeho chov doložen řadou obrazů na vázách a nádobách na nápoje, až do Itálie. Svého největšího rozšíření se dočkalo v dobách renesance na dvorech šlechty. Italské chrtíky nacházíme nezřídka na malbách největších italských a zahraničních mistrů.

CELKOVÝ VZHLED: Pes štíhlého vzhledu, trup je kvadratický. Navzdory spíše malé velikosti je kompletní zmenšeninou chrta a modelem elegance. Můžeme ho popsat jako model grácie a noblesy.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka jeho trupu odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy. Délka hlavy může dosahovat až 40% kohoutkové výšky.

POVAHA / TEMPERAMENT:: živý, něžný, poslušný.

HLAVA: delšího a užšího tvaru

MOZKOVNA:
Lebka: Plochá lebka s paralelními liniemi mozkovny a hřbetu nosu. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy a je trochu zaoblená po stranách hlavy. Oblast pod očima je dobře formována. Muskulatura na hlavě nesmí být příliš vyvinutá. Nápadné nadočnicové oblouky. Nepříliš vyznačený týlní hrbol. Jen mírně vyznačená střední rýha.
Stop: prohlubeň mezi čelem a nosem je jen velmi málo vyznačena.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: tmavá, přednost se dává černé barvě, s dobře otevřenými nozdrami.
Tlama: úzká, sbíhavá.
Pysky: Tenké a dobře přiléhající k čelistem. Okraje pysků velmi tmavě pigmentovány.
Čelisti/Zuby : podlouhlé, se řezáky řazenými do korunky, zuby v poměru k velikosti psa silné. Zuby zdravé a kompletní, kolmo vsazené do čelistí; nůžkový skus.
Líce:Suché
Oči: velké, zaoblené a výrazné, uloženy tak, že směřují dopředu. Oční bulvy nejsou zasazeny příliš hluboko, ani nevystupují. Duhovka tmavá, okraje víček pigmentované
Uši: Nasazeny velmi vysoko, s jemnou chrupavkou. Složené a neseny dozadu nad šíji nebo horní části krku (růžicové ucho). Při vzbuzené pozornosti se ucho v nasazení vztyčí a boltec stojí střechovitě ke straně, což je poloha označovaná také jako motýlí ucho nebo ucho do vrtule.

KRK
Šíje je mírně klenutá a u báze krku je linie přerušena kohoutkem. Spodní linie krku je poněkud konvexní (vypouklá). Krk je přesně stejně dlouhý jako hlava, má tvar komolého kužele, je dobře osvalen, Kůže je suchá a bez laloku.

TĚLO : Jeho délka odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší.
Horní linie: Rovný profil s mírně klenutou bederní partií. Zakřivení beder harmonicky přechází v záď.
Kohoutek : dobře zdůrazněný, vrcholy lopatek postaveny blízce u sebe.
Hřbet: Rovný, dobře osvalený.
Záď: Silně spadající, široká a svalnatá.
Hrudník: úzký, pevně ale elegantně modelovaný s mírně klenutými žebry. Hluboký, dosahující k loktům.
Spodní linie a břicho: Hrudní kost je celkem krátká a výrazně klenutá, bez přerušení stoupá klenutí směrem k břichu.

OCAS: Nízko nasazený; již u kořene je tenký a ke špičce se výrazně zužuje. V první polovině nesený nízko a rovně, ve druhé polovině se zakřivuje. Natažený by měl dosahovat vrchu hlezna. Pokrytý krátkou srstí.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Celkově rovné a svisle postavené, suché osvalení.
Plece: Velmi mírně s výrazným vystupujícím, suchým a dobře vyvinutým osvalením.
Nadloktí: Ramena s velmi otevřeným úhlem mezi lopatkou a pažní kostí a rovnoběžná se střední rovinou trupu. Nadloktí je o něco delší než lopatka.
Lokty: nevytáčejí se dovnitř ani ven.
Předloktí: Rovné, útlá stavba, ploché a úzké, zcela svislé jak při pohledu zepředu, tak ze strany. Dobře výrazná rýha od zápěstních kloubů k loktu. Délka končetiny mezi loktem a podložkou poněkud přesahuje délku mezi loktem a kohoutkem.
Zápěstí : Suché, při pohledu ze strany poněkud skloněné.
Tlapky hrudních končetin: Téměř oválného tvaru, malé s klenutými a dobře uzavřenými prsty. Polštářky pigmentované, nepříliš objemné. Drápy černé nebo tmavé podle barvy srsti nebo tlapy, na níž je přípustný bílý znak.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny dokonale rovné a rovnoběžné. Dobře úhlené.
Stehna: Dlouhá, suchá, ne příliš těžká, s velmi výrazným osvalením.
Bérce: Velmi šikmé, s jemným osvalením a dobře vyjádřenou rýhou mezi svaly lýtka. Jsou o trochu delší než stehna.

Nárt: Při pohledu zezadu musí být paralelní
Zadní tlapky: méně oválné než u hrudních končetin, klenuté a sevřené prsty; polštářky nepříliš objemné a drápy pigmentované jako u tlap hrudních končetin.

CHODY / POHYB: pružný, harmonický, klus prostorný s mírně zvýšenou akcí. To znamená, že přední končetiny se musí pohybovat dopředu s mírně zvednutým a ohnutým zápěstím. Rychlý cval se silným odrazem.

KŮŽE: Jemná a na celém těle dobře přilehlá s výjimkou loktů, kde je poněkud méně napnutá.

OSRSTĚNÍ

SRST: Osrstění je na celém těle krátké, hedvábné a jemné, žádný náznak třásní.

BARVA: Jednobarevná černá, šedá, břidlicová, žlutá (italsky: izabel), ve všech možných odstínech. Bílá se toleruje pouze na hrudi a tlapkách


VELIKOST A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: Psi a feny od 32 do 38 cm.
Hmotnost: Psi a feny: nejvýše 5 kg

VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.
• Trvalý mimochod
• Krátký drobivý chod
• Nízký chod s krátkým krokem


DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY :
• Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
• Psi jasně prokazující tělesné nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni
• Silně divergující nebo konvergující linie mozkovny a tlamy.
• Nosní houba zcela nebo částečně nepigmentována.
• Hřbet nosu konvexně nebo konkávně prohnutý
• Podkus nebo předkus
• Oči různých barev; celková depigmentace okrajů očních víček.
• Ocas nesený nad hřbetem; vrozená nebo získaná ztráta ocasu nebo zkrácený ocas.
• Paspárky.
• Vícebarevná srst; bílá jinde než na hrudi a tlapkách, jak je uvedeno výše.
• Velikost pod 32 cm nebo přes 38 cm – u psů i u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY: (vyřazení z chovu)
• podkus
• Kryptorchismus, monorchismus