WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Italský spinone

Starodávné plemeno patřící mezi ohaře. Neúnavný, obratný a odolný lovec, kterému nevadí ani nejtěžší terén ani nepřízeň počasí.
Jako ostatní ohaři, i spinone je přátelský k lidem, proto není vhodný ke hlídání. Děti má rád, domácí zvířata která zná toleruje a k ostatním zvířatům je přátelský.
Italský spinone potřebuje opravdu hodně pohybu. Ideálně při lovu, na výletech nebo při běhu podle kola. Lenoši a choulostiví lidé ať o něm raději neuvažují, pro takové je spousta vhodnějších plemen.
Italský spinone je učenlivý a poměrně poslušný, ale pokud narazí na stopu, mohou u něho zvítězit lovecké instinkty.
Tento skvělý ohař potřebuje být mezi svými lidmi. Ideální je pro něho dům s pozemkem, kde ale zůstane v častém kontaktu se svým pánem a jeho rodinou.


SPINONE (Spinone Italiano)

Standard F.C.I. Nr. 165/04.12.1998/F

Převzato z francouzského textu, zpracovaného Dr. J.-M. Paschoudem a Dr. A.
Roncaratim.

Původ: Italie

Datum uveřejnění platného standardu: 3.4.1992

Použití: stavěcí pes (ohař)

Klasifikace F.C.I.: Skupina 7 ohaři
Sekce 1.3 kontinentální ohaři hrubosrstí
S pracovní zkouškou

Krátký výtah z historie:
V historické literatuře se hovoří o hrubosrstých psech italského původu, kteří se zdají být předky současného spinona. Podle toho by toto plemeno bylo čistě italské. Sélicourt ve své knize „Dokonalý lovec“ z roku 1683 hovoří o „griffonech“, pocházejících z Itálie a Piémontu. Také byl tento typ psa často zobrazován ve středověku významnými malíři. Nejznámějším zobrazením je freska od Andrea Mantegna ve vévodském paláci v Mantově, která je datována do 15. století.

Celkový vzhled:
Je to pes robustní konstituce, odolný a statný, s mohutnou kostrou; svalstvo je velmi vyvinuté; srst je tvrdá;

Důležité proporce:
Jeho rámec se blíží kvadratickému formátu; délka těla se rovná výšce v kohoutku, s tolerancí + 1 až 2 cm navíc; délka hlavy je stejná, jako 4/10 výšky v kohoutku; její šířka, měřená v oblasti očnic, je menší, než polovina její délky;

Použití/ povaha:
Je to pes od přírody společenský, učenlivý a trpělivý; spinone je vhodný k lovu ve veškerých typech loveckých terénů; je velmi vytrvalý, pracuje s chutí v křovinách i ve studené vodě; má schopnost pro nádherný prostorný klus; je od přirozenosti výborný aportér;

Hlava: prodloužené osy horní linie lebky a nosního hřbetu jsou rozbíhavé;

Část mozková:
Mozkovna: při pohledu z profilu je oblá, při pohledu zepředu má tvar střechy dvojitě zkosené s velmi výrazným týlním hrbolem a se středním hřebenem silně patrným; Vyklenutí fronty není velké, ani směrem dopředu, ani do výšky;
Stop: je výrazný, protože středně frontální rýha je hluboká;

Část obličejová:
Nos: je v prodloužené linii nosního hřbetu, je velký, houbovitý, jeho horní hrana je velmi široká a oblá; u bíle zbarvených jedinců je světle růžový, o něco tmavší u bílooranžových a hnědobílých; z profilu přesahuje před linii pysků; Nozdry jsou velké a dobře otevřené;
Čenichová partie: její délka je stejná, jako délka mozkovny; její výška, měřená v polovině délky, se blíží třetině její délky; z profilu je linie nosního hřbetu rovná nebo mírně klenutá; linie čenichové partie jsou rovnoběžné, což jí dává hranatý tvar. Spodní linie mordy je utvářena horními pysky. Jejich nejnižší bod je koutek;
Pysky: Horní pysky, jež jsou spíše jemné, tvoří pod nosem otevřený úhel; v jejich přední části jsou oblé, překrývají spodní čelist, koutek je dobře viditelný.

Čelisti/zuby: zuby jsou silné a normálně vyvinuté; ramena spodní čelisti jsou ve střední části velmi lehce zakřivená; zubní oblouky na sebe dobře dosedají; skus řezáků je buď nůžkový, nebo klešťový;

Líce: suché;

Oči: velké a dobře otevřené; Jejich tvar je téměř kruhový; víčka dosedají přesně na oční kouli, která není ani vystouplá, ani zapadlá; obě oči jsou usazené ve stejné linii; duhovka je okrová, v odstínu více či méně tmavém, v závislosti na zbarvení srsti;
Uši: jsou prakticky trojúhelníkového tvaru, délkou přesahují spodní linii hrdla o 5 cm; jsou zavěšeny zhruba v linii očnic; jejich přední strana dosedá k líci, ucho není vývrtkovitě stočené, ale stáčí se dovnitř; konec ucha je mírně zaoblen; neseny jsou téměř stále přilehlé, jen výjimečně jsou nadzvednuty; chrupavka je slabá; jsou pokryty delší řídkou srstí, která je hustší na okrajích ucha;

Krk: je silný a svalnatý; harmonicky umístěný mezi lopatkami; jeho délka nesmí být menší, než 2/3 délky hlavy; jeho obvod se blíží třetině kohoutkové výšky; má dvojitý mírný lalok;

Tělo: rámec je téměř kvadratický;
Horní linie: je rozdělena na dvě části: první, mírně šikmá, téměř rovná, jde od kohoutku až k 11 páteřnímu obratli a druhá, lehce konvexní je ve spojení s krajinou bederní silná a dobře klenutá.
Kohoutek: není příliš výrazný;
Bedra: jsou mírně klenutá, silná a s dobře vyvinutým svalstvem; jsou o něco kratší, než je 1/5 kohoutkové výšky a jsou téměř stejně široká, jako jsou dlouhá;
Záď: široká, dlouhá, dobře osvalená a šikmá, její sklon svírá s horizontálou úhel mezi 30-35°, je-li měřen od zešikmení kyčelního kloubu.
Hrudník: dosahuje nejméně k loketním kloubům, je prostorný, hluboký a v polovině své výšky výrazně klenutý; Jeho šířka je největší v polovině délky žeber a zužuje je směrem ke sternální kosti, aniž by však byl kýlovitý; žebra jsou klenutá a šikmo uložená, vytváří široký mezižeberní prostor; volná žebra jsou dlouhá, šikmo uložená, hodně otevřená;
Spodní linie: je téměř horizontální v oblasti hrudníku, mírně se zvedá v oblasti břicha;

Ocas: je silný, především u kořene; je nesen horizontálně nebo svěšeně; není opatřen praporcem; krátí se na délku 15-25 cm;

Končetiny:
Přední končetiny: při pohledu zepředu jsou přední končetiny perfektně rovné a kolmo postavené; při pohledu z profilu je noha svisle postavená a záprstí je mírně šikmé;
Lopatka: mohutná a dlouhá, lopatková kost měří 1/4 kohoutkové výšky, svírá s horizontálou úhel kolem 50°; vrcholky lopatkové kosti jsou dobře patrné; je perfektně pohyblivá, silně osvalená; úhel, který svírá s ramenní kostí, je okolo 105°;

Ramenní kost: šikmo uložená, má k horizontále sklon zhruba 60°, je uložena téměř rovnoběžně s boční osou těla; je silně osvalená;
Lokty: jsou postaveny rovnoběžně s boční osou těla. Bod lokte je umístěn mírně před osou, která je spuštěna z vrcholu lopatky kolmo k zemi; vzdálenost lokte od země je v polovině kohoutkové výšky;
Předloktí: jeho délka nepatrně přesahuje třetinu kohoutkové výšky, je kolmo postavené jak při pohledu zepředu, tak z profilu; Má mohutnou kostru; šlacha je velmi silná;
Kotník: je uložen ve vertikální linii předloktí;
Záprstí: je ploché, při pohledu zepředu je v kolmé linii přední nohy, při pohledu z boku je mírně šikmě uložené; jeho délka je asi 1/6 délky nohy k lokti;
Přední tlapky: kompaktní, kulaté; prsty sevřené a dobře klenuté, pokryté krátkou hustou srstí, stejně tak i v oblasti meziprstí; polštářky jsou suché a tvrdé, jsou více či méně pigmentované v závislosti na zbarvení jedince; drápy jsou odolné, dosedající na zem, dobře pigmentované, ale nikdy ne černé;

Zadní končetiny:
Při pohledu z profilu je zadní linie stehen poněkud konvexní (vyklenutá); jednotlivé partie končetin jsou správně úhlené; záprstí musí být kolmo postavené; při pohledu zezadu jsou zadní končetiny rovnoběžné a kolmo postavené.
Stehno: jeho délka nesmí být menší, než je jedna třetina kohoutkové výšky; jeho šířka se přibližuje 1/3 jeho délky; je velmi mohutně osvaleno; směřuje mírně šikmo odshora dolů a zepředu dozadu; jeho zadní část je mírně vyklenutá;
Nadkolenní část: je o málo delší, než stehno; je šikmo položené v úhlu asi 55-60°k horizontále; je osvalené suchým svalstvem; šlachový úpon je dobře patrný;
Hlezenní část: hlezna jsou silná a široká; vzdálenost hlezenního kloubu od země se rovná přibližně třetině kohoutkové výšky; úhel, který svírá, je asi 150°;
Nadprstí: silné a suché, jeho délka se rovná vzdálenosti hlezenního kloubu od země; při pohledu z jakékoli strany je kolmo postavené; na jeho vnitřní straně se může vyskytnout jednoduchý volný paspárek;
Zadní tlapky: mají obdobnou charakteristiku, jako přední, ale bývají oválnějšího tvaru;

Pohyb: prostorný krok; při lovu dlouhý, prostorný a rychlý klus, občas střídaný cvalem;

Kůže: přiléhavá, musí být silná a suchá; je jemnější na hlavě, na hrdle, na slabinách, v podpaždí a na spodní straně trupu; na loktech je jemná na omak; od spodní čelisti až po horní třetinu krku se táhnou dvě kožní řasy – lalok; Když pes nese hlavu nízko, tvoří kůže po stranách mozkovny řasy, které končí na lících; pigmentace kůže může být různá a závisí na zbarvení jedince; barva vnějších sliznic musí korespondovat se zbarvením srsti;

Zevnějšek:
Srst: po těle je srst dlouhá asi 4-6 cm, kratší je na nosním hřbetu, na hlavě, na uších, předních stranách nohou, na tlapkách; na zadních stranách nohou je srst hrubší, tvořící kartáč, ale nikdy netvoří praporce; nad očima tvoří hrubá delší srst obočí, na pyskách vous; srst je hrubá tvrdá, uzavřená a spíše přiléhavá; nemá podsadu;
Zbarvení: čistě bílé, bílé s oranžovými plotnami, bílé stříkané oranžovou, bílé s hnědými plotnami, stříkané, hnědý bělouš; preferovaný odstín hnědé je odstín „mnišské kutny“;
Nepovolené zbarvení: trikolorní, přítomnost pálení, výskyt černé ve všech formách a kombinacích;

Výška a váha:
Kohoutková výška: Psi: od 60 do 70 cm
Feny: od 58 do 65 cm
Váha: Psi: 32 až 37 kg
Feny: 28 až 30 kg

Chyby: Všechny odchylky od tohoto znění standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti;

Vylučující vady:
• Sbíhavá linie mozkovny a nosního hřbetu
• Totální depigmentace nosu
• Proláklý nosní hřbet
• Předkus, výrazný podkus
• Různě zbarvené oči
• Černý pigment kůže nebo sliznic
• Tříbarevné zbarvení, znaky pálení, černá ve všech formách a kombinacích