WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Kanárská doga

Nekompromisní a neúplatný ochránce a doprovod stád původem z Kanárských ostrovů, kde byl využíván k, dnes již naštěstí zakázaným, psím zápasům.
Jako hlídač dobytka před toulavými psy musela kanárská doga odjakživa umět jednat samostatně, razantně a důsledně, a to ji zůstalo.
Když k tomu přidáme mohutnou postavu a silnou hlavu, vyjde nám vynikající obranné a hlídací plemeno.
Kanárská doga ví o svých přednostech, a proto nemá zapotřebí být agresivní. Naopak, je to vyrovnané plemeno bez strachu a bez zbytečné útočnosti.
Toto plemeno je vhodné tam, kde se bude moci dobře proběhnout a hlídat, a zároveň bude blízko svému pánovi a jeho rodině.
Kanárská doga rozhodně nepatří do rukou začátečníkům, nevyzrálým osobnostem a fyzicky nedostatečně disponovaným lidem, kteří by ji nedokázali zvládnout. Před pořízením tohoto psa je nezbytně nutné poradit se se zkušenými chovateli.
Při výchově, stejně jako u podobných plemen, je nutná citlivost, pochopení a hlavně značná důslednost. Tvrdý dril rozhodně není na místě.
Kdo dokáže kanárskou dogu vychovat, najde v ní jednoho z nejlepších hlídačů a obránců s překvapivě příjemnou povahou.


FCI-Standard N° 346
DOGO CANARIO
TRANSLATION: Brígida Nestler. Technical Supervision: Mr. Miguel Ángel Martínez / Original version: (ES)
PŘEKLAD: Kateřina Samková. 14.11.2011 / Original version: (ENG)
ZEMĚ PŮVODU: ŠPANĚLSKO.
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 04.07.2011.
POUŽITÍ: Hlídací pes používaný pro ochranu dobytka.
FCI-KLASIFIKACE: Skupina 2 - Pinčové a knírači, molosská plemena, švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.1 - molosská plemena, dogovití psi
bez pracovní zkoušky
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: pes molossoidního typu, pocházející z Tenerife a oblasti Gran Canaria (Kanárské ostrovy). Je pokládán za výsledek křížení mezi “majonero”, původním prehispánským psem těchto ostrovů, a dalšími molossy Kanárských ostrovů. Toto křížení dalo vzniknout etnické skupině psů typu mastif střední velikosti, žíhaný nebo plavý s bílými znaky, se specifickou molossoidní stavbou a přesto mrštný a silný s výrazným temperamentem, věrný, robustní a plný života. Během 16. a 17. století počet těchto psů značně narostl a četné zmínky v historických textech z doby před dobytím ostrovů, především v “Cedularios del Cabildo” (obecní sčítací registry) dokazují jejich využití jako hlídací psi a ochránci dobytka.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
CELKOVÝ VZHLED: středně velký molossoidní pes rovného a pravoúhlého profilu s černou maskou. Robustní a vyvážených proporcí.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: tělo je delší, než je kohoutková výška – tento znak je markantnější u fen.
Poměr čenichové partie lebky je 60-40%. Šířka lebky je 3/5 z celkové délky hlavy.
Vzdálenost od lokte k zemi by měla být 50% z kohoutkové výšky u psů a o něco méně u fen.
CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: klidný vzhled, pozorný výraz. Obzvláště přizpůsobený ke střežení a tradičně užívaný k nahánění dobytka. Vyrovnaný temperament a velmi sebevědomý. Tlumený a hluboký štěkot. Poslušný a poddajný ke členům rodiny, velmi odevzdaný svému pánu, ale může být podezíravý k cizím. Sebejistý, ušlechtilý a trochu odměřený. Když je ve střehu, má pevný a ostražitý postoj (přístup).
HLAVA: mohutná, brachycephalického typu (= krátká mozkovna) kompaktního vzhledu, krytá silnou kůží. Má tvar lehce prodloužené krychle. Linie mozkovny a čenichu jsou paralelní nebo lehce sbíhavé (konvergující).
MOZKOVNA:
LEBKA: mírně klenutá (konvexní) v příčném i podélném směru. Čelní kost je plochá. Šířka je téměř identická s délkou. Výrazný jařmový oblouk, s dobře vyvinutými tvářovými a žvýkacími svaly ale ne vyčnívající, kryté volnou kůží. Týlní hrbol je jen lehce naznačen.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
STOP: stop je výrazný ale ne strmý či přehnaný. Střední rýha mezi nadočnicovými oblouky je dobře definována a zaujímá okolo dvou třetin lebky.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: široká, silně černě pigmentovaná. V jedné linii s hřbetem nosu. Nosní dírky jsou velké, aby umožnily dýchání.
Tlama: kratší než mozkovna, normálně tvoří okolo 40% z celkové délky hlavy. Šířka odpovídá 2/3 lebky. Má velmi širokou základnu a lehce se zužuje směrem k nosní houbě. Hřbet nosu je plochý a rovný, bez náznaku střechy.
Pysky: horní pysk je svěšený, i když ne příliš. Při pohledu zepředu se horní a dolní pysky setkávají a tvoří obrácené V. Pysky mohou být mírně odlišné. Vnitřní strana je tmavě pigmentována.
Čelisti/Zuby: nůžkový skus nebo mírný předkus, max. 2mm. Klešťový skus je přípustný ale nežádoucí, kvůli způsobované zubní erozi. Špičáky jsou široce posazeny. Zuby jsou velké a pevně usazené. Velké stoličky, malé řezáky a dobře vyvinuté špičáky.
Oči: mírně oválného tvaru, střední až velké. Posazené daleko od sebe, ani zapadlé ani vystupující. Oční víčka jsou černá a pevně přiléhající, nikdy ne povislá. Barva je od tmavé po střední hnědou, v závislosti na barvě srsti. Nikdy by neměla být světlá.
Uši: střední velikosti, široce nasazené s krátkou, jemnou srstí. Volně spadají po stranách hlavy. Pokud jsou složené, pak do tvaru růže. Uši jsou nasazené mírně nad linií očí. Uši nasazené příliš vysoko a blízko u sebe jsou považovány za neobvyklé. V zemích, kde je dovoleno kupírování, musí být vztyčené.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
KRK: kratší než je délka hlavy. Kůže na spodní straně je volná, tvoří mírný lalok. Krk je mohutný a rovný, má tendenci být válcovitý a svalnatý.
TĚLO: dlouhé, široké a hluboké.
Horní linie: rovná, bez deformací a držena dobře vyvinutými ale stěží viditelnými svaly. Mírně stoupá od kohoutku k zádi. Výška zádi je o 1 – 2 cm větší než kohoutková výška.
Záď: střední délky, široká a oblá. Nemá být dlouhá, aby neomezovala v pohybu. Záď je u fen obvykle širší.
Hrudník: má velkou kapacitu a dobře vyvinuté hrudní svaly. Při pohledu jak zepředu tak z boku je hluboký, sahá nejméně k loktům. Obvod hrudníku se obvykle rovná kohoutkové výšce + 45%. Hrudní koš je dobře klenutý.
Spodní linie a břicho: mírně vtažené, nikdy ne vystupující. Slabiny jen mírně naznačené.
OCAS: široký u kořene, zužující se ke špičce. Sahá k hleznu, ale nepřesahuje. Středně vysoko nasazen. V akci nesen jako šavle, ale bez stáčení nebo naklánění směrem k hřbetu. V klidu visí rovně s mírně zahnutou špičkou.
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Plece: dobře uloženy dozadu.
Nadloktí: dobře úhlené, šikmé
Předloktí: dobře vyvážené, rovné. Silné kosti a dobře osvalené.
Lokty: nesmí být ani příliš blízko žebrům ani vyčnívat
Metacarpus (nadprstí): velmi pevné a mírně svažující se
Tlapa: kočičí tlapy s oblými prsty, které nejsou příliš uzavřené. Velmi vyvinuté a černé polštářky. Drápy jsou tmavé, bílé drápy jsou nežádoucí, ačkoliv se mohou objevit ve spojitosti s barvou srsti.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový pohled: při pohledu zezadu jsou silné a rovnoběžné, bez vychýlení.
Stehno: dlouhé a dobře nasvalené
Koleno: zaúhlení není příliš výrazné, ale nesmí být nedostatečné
Hlezno: vždy nízko postavené
Zadní tlapy: o něco delší než přední tlapy, jinak identické
CHOD/POBYB: v pohybu je Kanárská doga mrštná a pružná, pohyb je velmi prostorný, krok dlouhý. Ocas je nesen nízko a hlava nesena jen trochu nad úrovní hřbetu. V pozoru je hlava i ocas nesena vysoko.
KŮŽE: silná a pružná. Více volná na krku a kolem něj. Ve střehu tvoří kůže na hlavě symetrické záhyby, které se vějířovitě rozvinují od mezioční rýhy.
SRST
Osrstění: krátké, hrubé, dobře přiléhající bez podsady (může se objevit na krku a zadní straně stehen) Spíše drsné na dotek. Velmi krátké a jemné na uších, trochu delší na kohoutku a na zadní straně stehen.
Barva: všechny odstíny žíhané, od teplé tmavě hnědé po světle šedou nebo plavou. Všechny odstíny plavé až po pískovou. Bílé znaky jsou přípustné na hrudi, na krku nebo hrdle, předních tlapách a prstech zadních tlap, ale tyto by měly být minimální. Maska vždy černá a nepřesahuje úroveň očí.
VÝŠKA A VÁHA:
Kohoutková výška : psi : 60 - 66 cm.
feny: 56 - 62 cm.
U velmi typických jedinců je přijatelná tolerance 2 cm nad i pod tyto limity.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
Váha:
Minimum: psi: 50 kg.
feny: 40 kg.
Maximum: psi: 65 kg.
feny: 55 kg.
VADY:
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu a hodnocení její závažnosti by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky a jejímu vlivu na zdraví a kondici psa
Klešťový skus
VÁŽNÉ VADY:
Vada je považována za vážnou, pokud ovlivňuje výraz a limituje typ psa
Nesprávné proporce hlavy
Extrémně sbíhavé linie mozkovny a čenichové partie (příliš vyznačený stop)
Bedra a kohoutek stejné výšky
Nekorektní postavení končetin
Kvadratická stavba
Trojúhelníková hlava, úzká (nemá tvar krychle)
Tenký, zakroucený nebo deformovaný ocas. Vysoko nasazený
Pronesený nebo klenutý hřbet.
Světlé (žluté oči), velmi blízko u sebe nebo šikmo, zapadlé nebo vystupující
Přílišný předkus
Nedostatečná maska
Chybějící zuby (s výjimkou P1).
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Alber t 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
FCI-St. N°346 / 12.08.2011
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
Agresivní nebo přehnaně plachý pes
Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován
Zcela depigmentovaná nosní houba
Nepřijatelné bílé znaky
Podkus.
Záď níže než kohoutek. Klesající horní linie
Modré oči nebo nestejná barva
Kupírovaný ocas.
Pozn.: psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, zcela sestouplá v šourku.