WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Kavkazský pastevecký pes

Starodávné plemeno z divokého Kavkazu a přilehlých oblastí. Tento pes byl odjakživa průvodcem obyvatel drsných oblastí, kde měl za úkol chránit stáda před vlky, medvědy a také lidskými lupiči.
To z něho za staletí zformovalo neuvěřitelně odolného, otužilého a statného, ale také agresivního a nekompromisního obránce.
Kavkazský pastevecký pes se ničeho nelekne. Jeho hlavní prioritou je chránit majetek svého pána, a pro to udělá vše.
Protože býval se stády v horách sám dlouhou dobu, je samostatný, přirozeně inteligentní a jedná intuitivně.
V rukou velmi zkušeného pána z něho může vyrůst skvělý obránce majetku a služební pes.
Jeho výchova je posláním pro opravdu zkušené chovatele, před pořízením tohoto impozantního psa je nutné zvážit, zda je k dispozici velký výběh.
Tento pes rozhodně nepatří do rukou méně zkušeným chovatelům.


FCI-Standard č. 328

KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES
(Kavkazskaïa Ovtcharka)

TRANSLATION: Anna Samsonova. Revised by Renée Sporre-Willes / Original version: (EN).

Překlad: Klub kavkazských pasteveckých psů

ZEMĚ PŮVODU: SSSR.

POD ZÁŠTITOU: Ruska.

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

VYUŽITÍ: Hlídací pes.

ZAŘAZENÍ DLE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači
Typ – Molosoidní
plemena,
svýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 molossoidní plemena
horského typu
Bez zkoušky výkonu.

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Předpokládá se, že kavkazský pastevecký pes (KPP) pochází ze starověkých psů z Kavkazu.
Rozšíření tohoto plemene zahrnuje oblasti od kavkazských hor po travnaté stepi jižního Ruska.
Na formování plemene neměl vliv pouze přirozený výběr, ale také tradice národů osidlujících oblast Kavkazu. V minulosti byli KPP používáni k ochraně stád a bydlišť před predátory a jinými útočníky. První zmínka o velkých molossoidních psech používaných v armádě arménského cara Tigrana II se datuje od 1. století př. n. l..
Chovatelská práce s plemenem začala na konci 20. let 20. století v SSSR. V procesu selekce se vždy kladl důraz na nezbytnost takových vlastností, jako fyzická síla, sebevědomí, nebojácnost, velice rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustá, nepromokavá srst.
Všechny tyto vlastnosti, stejně tak jako jejich vytrvalost, dovolují lidem používat KPP ve všech klimatických podmínkách včetně těch nejdrsnějších.

CELKOVÝ VZHLED:
Kavkazský pastevecký pes je harmonicky stavěný, veliký, silný pes s masivní kostrou a mohutným svalstvem, nepatrně obdélníkového formátu.
Pohlavní výraz je dobře vyjádřený. Samci v porovnání se samicemi jsou osvalenější s dobře vyvinutým kohoutkem a větší hlavou. Jsou také celkově masivnější a mají kratší tělo než feny.
Samci s typem delší srsti mají výrazně zřetelnou hřívu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Délka těla přesahuje výšku v kohoutku o 3-8 %. Délka předních končetin činí v průměru 50-52 % výšky v kohoutku. Délka lebky je s délkou čenichu v poměru 3:2.

POVAHA A TEMPERAMENT:
Chování je vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné a nezávislé. Kavkazský pastevecký pes je oddaný svému pánovi, je vynikajícím strážním psem.

HLAVA

MOZKOVNA: Hlava je mohutná, masivní, široké lícní kosti. Při pohledu shora hlava připomíná tupý klín se širokou základnou.
Lebka: Masivní a široká, téměř ploché čelo rozdělené výraznou mělkou čelní brázdou. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuty, ale ne vystupující. Týlní hrbol nevystupuje.
Stop: Vyjádřený, ale ne příliš výrazně.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Černá, veliká, s přiměřeně otevřenými nozdry, nevystupující mimo obrys tlamy. U strakatých nebo skvrnitých psů je žádoucí černá nosní houba, ale není povinná (ale geneticky modrý nebo játrově hnědý čenich není povolen).
Tlama: Široká a hluboká, postupně se zužující k čenichu, se silnými čelistmi a bradou, široký kořen a hřbet nosu, dobře vyplněna pod očima. Horní linie tlamy a lebky jsou paralelní.
Pysky: Silné, těsně přiléhající, s dobrým pigmentem.
Čelist / Zuby: Zuby by měly být zdravé, bílé, silné; řezáky jsou těsně přiléhající k sobě a v jedné linii. Úplný nůžkový nebo klešťový skus (tj. 42 zubů).
Poranění, zlomení nebo vyražení řezáků či špičáků, které nemá vliv na použití skusu, nevadí; stejně tak absence zubů PM1
Líce: Dobře vyvinutý jařmový oblouk, zdůrazněný výraznými žvýkacími svaly.
Oči: Přiměřeně velké, oválné, ne příliš hluboko zasazené, široké a šikmo posazené. Barva je různých odstínů od tmavě hnědé po lískově oříškovou. Oční víčka jsou černá, suchá a těsně přiléhající. Výraz je vážný, pozorný a zvídavý.
Uši: Středně velké, silné, trojúhelníkového tvaru přirozeně visící, vysoko a široce posazené. Vnitřní část ucha přiléhá k lícím. Uši jsou tradičně kupírované v zemi původu. Přirozené uši mají stejnou hodnotu.

KRK: Střední délky, silný, nízko nasazený, oválný v průřezu. Límec je výrazný zejména u samců.

TRUP:
Velmi dobře vyvinutý ve všech rozměrech, široký, dobře osvalený a dobře vyvážený.
Kohoutek: Dobře vyjádřený, přiměřeně dlouhý. Výška v kohoutku mírně převyšuje výšku v kříži.
Hřbet: Rovný, široký, pevný.
Bedra: Krátká, široká, mírně klenutá.
Záď: Středně dlouhá, široká, oválná, mírně se svažující ke kořenu ocasu.

Hrudník: Dlouhý, široký, dobře vyklenutý, celkově hluboký stejně tak jako v jeho přední části, v průřezu je široce oválného tvaru. Žebra jsou pružná, falešná žebra jsou dlouhá. Předhrudí je výrazné.
Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené směrem dozadu.

OCAS: Vysoko nasazený, ve tvaru srpu nebo stočený. V klidu visící dolů dosahující k hleznům, když je pes vzrušen, může být ocas nesen nad linií hřbetu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Dobře osvalené. Při pohledu zpředu jsou přední končetiny rovné, paralelní a široce postavené.
Ramena: Silně osvalená. Středně dlouhá, široká, svažující se do úhlu přibližně 100° s nadloktím. Rameno pevně přiléhá proti hrudníku.
Nadloktí: Silné a svalnaté, těsně přiléhající.
Lokty: Umístěny striktně vzadu v souběžné ose, nejsou vytočené dovnitř ani ven.
Předloktí: Rovné, masivní, přiměřeně dlouhé, dobře osvalené; zaoblené v průřezu.
Nadprstí: Krátké, masivní, při pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.
Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu rovné, rovnoběžné a přiměřeně široké. Kolena a hlezna z pohledu ze strany jsou dostatečně dobře zaúhlená. Pánevní končetiny by se neměly být umístěny příliš vzadu.
Stehno: Široké, dobře osvalené, přiměřené dlouhé.
Koleno: Dostatečně dobře zaúhlené.
Lýtko - bérec: Široký, dobře osvalený, přiměřené dlouhý.
Hlezno: Široké a štíhlé, dostatečně dobře zaúhlené, pevné, nevybočuje dovnitř ani ven.
Nadprstí: Není dlouhé, masivní, z pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.
Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

CHŮZE / POHYB: Volný, pružný, pohyb beze spěchu s dobrou razancí pánevních končetin. Dobrá stabilita ve všech kloubech a s dobrou koordinací. Typickým pohybem je klus. Kohoutek je ve stejné úrovni jako záď a linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.

KŮŽE: Silná, dostatečně pružná, bez záhybů a vrásek.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Rovná, hrubá, odstávající srst s dobře vyvinutou podsadou. Délka krycí srsti stejně tak jako podsady by neměla být kratší jak 5 cm. Na hlavě a předních končetinách je srst kratší a hustší. Ocas je zcela pokryt hustou srstí a vypadá silně a huňatě. Delší vrchní srst utváří “kartáče” na uších, “hřívu” okolo krku a “kalhoty” na zadních stranách stehen.

Barva: Jakékoli jednobarevné zbarvení, strakatá nebo skvrnitá forma. Kromě celočerné, zředěná černá nebo černé v jakékoli kombinaci nebo geneticky modré či játrově hnědé.

VÝŠKA A VÁHA:
Výška v kohoutku: Psi: Žádoucí výška je 72-75;
Minimálně 68 cm;
Feny: Žádoucí výška je 67-70 cm;
Minimálně 64 cm.
Větší vzrůst při harmonické stavbě těla je akceptován.

Váha: Psi: Minimálně: 50 kg;
Feny: Minimálně: 45 kg.

VADY:
Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a blaho psa.

ZÁVAŽNÉ VADY:
• Příliš lehká nebo příliš těžká stavba těla.
• Nedostatek sebevědomí.
• Odchylky od pohlavního výrazu.
• Hlava malá v poměru k tělu, jemná, úzká, dlouhá, lymfatická, hranatá nebo kulatá hlava.
• Silně výrazný stop.
• Čenich: dolu směřující; nahoru směřující či špičatý.
• Zuby příliš malé, široce umístěné, řezáky nejsou posazeny v jedné rovině, jakákoli odchylka od zubního standardu (kromě absence PM1).
• Nedostatečně výrazné lícní kosti.
• Oči velké, vypouklé, velmi světlé, viditelná spojivka, svěšená oční víčka.
• Uši velké, úzké, posazené příliš nízko.
• Vyklenutý nebo prověšený hřbet; dlouhá, spáditá nebo klenutá bedra, zadek výše než kohoutek.
• Kvadratické tělo, příliš zavalité, příliš dlouhé, úzké vpředu i vzadu, příliš dlouhé nohy, hrudník velmi krátký, plochý či mělký; krátká či strmá záď.
• Vrozená krátkoocasost, bezocasost
• Slabé kosti, svaly a vazy v kloubech.
• Nesprávné úhlení.
• Zkřivené předloktí
• Nevyvážený pohyb.
• Nedostatek razance v pánevních končetinách.
• Srst, která je velmi jemná, kudrnatá; velmi krátká krycí srst nebo chybějící podsada.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo příliš bázliví jedinci.
• Jedinci vykazující zjevné fyzické nebo povahové odchylky musí být vyloučeni.
• Jakákoli odchylka od požadovaného skusu.
• Neúplný chrup (chybějící jakýkoli zub kromě třetích stoliček (M3) nebo prvních premolárů (PM1)).
• Entropium.
• Skvrnité oči, tmavě modré, oči se zeleným nádechem, nebo oči rozdílné barvy.
• Kupírovaný ocas.
• Stálý mimochod nebo nemožnost ocenit pohyb.
• Černá barva v jakékoli podobě, celočerná, zředěná černá, strakatá, tečkovaná nebo černé sedlo (kromě masky).
• Genetická modrá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
• Modrošedě pigmentovaný čenich, pysky a okraje očních víček.
• Genetická hnědá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
• Geneticky hnědý čenich, pysky a okraje očních víček.
• Černá barva s pálením, modrá nebo hnědá.
• Vzrůst nižší než minimální výška.
• Vážné odchylky od pohlavního typu u samců.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.