WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Kontinentální buldok

Kontinentální buldok je nové plemeno, vyšlechtěné ve Švýcarsku z anglického buldoka a některých dalších plemen.
Záměrem bylo vytvořit zdravé, životaschopné a vitální plemeno, psa fyzicky zdatného a odolného, který by si uchoval dobré vlastnosti buldoka anglického, tedy přátelskou povahu, odvahu a který by nebyl agresivní. Plemeno, které by zároveň i vzhledem nikoho nenechalo na pochybách, že se jedná o skutečného buldoka.
Nyní se zdá, že se záměr podařil, jak se můžete přesvědčit u chovatelů ve Švýcarsku, u nás i po celém světě.
Kontinentální buldok je pes zdravý a přátelský, který má rád lidi, zejména ty své.
S dětmi je velký kamarád, ke psům se chová tolerantně a zvířata mu nevadí.
Kdo by rád "něco extra", a zároveň plemeno nezatížené dědičnými neduhy, které tolik trápí jiné, přešlechtěné psy, může se zamyslet i nad tímto krasavcem, jehož popularita oprávněně vzrůstá.


Standard Nº ……. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL

Překlad: Kateřina Samková

KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

ZEMĚ PŮVODU: Švýcarsko

POUŽITÍ: společenský pes, rodinný pes

F.C.I. KLASIFIKACE: Skupina 2 Pinčové, knírači, plemena molosoidní a švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 psi molosského typu, dogovití
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Evropská úmluva o chovu a držení domácích zvířat stejně jako švýcarský zákon na ochranu zvířat (článek 9.2) zakazují „vytvoření a držení zvířat s určitými znaky, zejména abnormalitami v tělesné stavbě a v chování…“, čímž jsou některá psí plemena ohrožena.

Obava, že na základě tohoto zákona vymizí prastará forma psa domácího, přinutila v roce 2000 představenstvo Švýcarské kynologické společnosti (SKG) přijmout program chovu k zlepšení zdravotní situace anglického buldoka. SKG udělila povolení chovatelce Imelda Angehrn zkřížit anglického buldoka se staroanglickým buldokem a viktoriánským buldokem.

Cílem tohoto pokusu bylo získat středně velkého buldoka, který splňuje požadavky zákona na ochranu zvířat na zdravého psa, a přesto si udrží oceňovanou a oblíbenou povahu anglického buldoka.

Křížení brzy prokázalo značné zlepšení zdravotní situace anglického buldoka a nakonec vyústilo v utvoření nového plemene, které se původnímu typu buldoka velmi přibližuje. Díky blízké příbuznosti s anglickým buldokem bylo nové plemeno pojmenováno „kontinentální buldok“. Rozhodnutí a podmínky utvoření nového plemene byly přijaty se souhlasem FCI (zástupce komise standartů a vědecké komise).

CELKOVÝ VZHLED: krátkosrstý, atleticky stavěný, střední velikosti, téměř kvadratický pes typu buldok. Přes svou silnou stavbu je kontinentání buldok pohyblivý a má výdrž. I při rychlém klusu či cvalu by měl dýchat bez slyšitelného zvuku. Váha se pohybuje mezi 20 a 30 kg podle velikosti. Psi a feny by měli jasně vykazovat pohlavní výraz.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Kohoutková výška : hloubka hrudníku 2 : 1
Kohoutková výška : délka těla 1 : 1,2
Kohoutková výška : délka od kohoutku ke kořeni ocasu 1 : 1
Tyto rozměry a proporce by měly být jen jako pokyny, určující je vždy celkový výraz psa, typ buldoka musí být vždy zachován.

POVAHA/TEMPERAMENT: pozorný, sebejistý, přátelský, nikdy ne agresivní nebo bojácný.

HLAVA: obvod hlavy měřený před ušima by neměl překročit kohoutkovou výšku o více než 10%. Při pohledu zepředu je hlava téměř kvadratická s mírným zaoblením v oblasti jařmových oblouků.

MOZKOVÁ ČÁST:
Mozkovna: čelní partie je plochá či mírně klenutá, kožní záhyby na čele jen mírně vyznačené. Od stopu vybíhá široká, spíše plochá čelní rýha a sahá až do poloviny mozkovny.
Stop: zřetelně vyjádřený ale bez hlubokého důlku

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: široká, nozdry jsou velké a otevřené, nos vždy zcela černý.
Tlama: široká, při pohledu zepředu téměř kvadratická. Hřbet nosu je rovný, není vyboulený ani propadlý. Poměr tlamy k délce hlavy 1:3 (tolerance 1:4). Kožní záhyby po obou stranách hřbetu nosu nejsou příliš silné. Dolní čelist a brada jsou široké a hranaté. Při zavřené tlamě není vidět ani jazyk ani zuby. Brada je zřetelná, vpředu není překrytá horním pyskem.
Pysky: jsou silné, pigmentace na okrajích dobrá, ideálně úplná. Horní pysky by měly po stranách zcela překrývat dolní čelist. Pysky dolní čelisti by měly být přilehlé.
Čelisti/zuby: předkus ideálně 1 – 5 mm, tolerance až 10 mm. Usazení zubů v horní a dolní čelisti rovné a paralelní. Zuby jsou silné, 6 pravidelně uložených a dobře vyvinutých řezáků mezi široce usazenými špičáky. Absence PM1 povolena, M3 nejsou sledovány. Plnochrupý skus je žádoucí.
Líce: mírně klenuté, napjaté a dobře zaoblené
Oči: kulaté, směřující dopředu, uložené daleko od sebe. Nejsou ani vystupující ani zapadlé, víčka dobře přiléhající a ideálně plně pigmentované. Při přímém pohledu psa není nikdy vidět bělmo. Duhovka tmavě hnědá.
Uši: vysoko nasazené, malé a tenké. Základna ucha a horní linie mozkovny tvoří přímku. Uši buď klopené, nebo tvaru růže.
ucho tvaru růže: tzn.: na zadní straně se skládá dovnitř a je položené dozadu. Přední kraj ucha spadá ven a dozadu, vnitřek ucha je částečně viditelný.
Klopené ucho: v pozoru je ucho překlopené dopředu tak, že špička ucha dosahuje výšky vnějšího koutku oka. V klidu ucho leží po straně hlavy. Všechny ostatní formy ucha jsou posuzovány jako nedostatek.

KRK: krátký a silný, ale ne tak krátký, aby hlava nasedala přímo na kohoutek. Linie šíje dobře klenutá. Mírné kožní záhyby na hrdle jsou povoleny.

TĚLO:
Kohoutek je jen mírně vyšší než bederní partie. Poměr celkové délky trupu ke kohoutkové výšce je 1,2 : 1.
Horní linie: hřbet je krátký a silný, pokud možno rovný. Délka hřbetu od nasazení krku ke kořeni ocasu odpovídá kohoutkové výšce.
Bedra: při pohledu shora jen nepatrně užší než hrudní partie. Záď mírně spáditá.
Hruď: hrudník dosahuje k loktům, v ideálním případě odpovídá polovině kohoutkové výšky. Hrudní koš prostorný, směrem dozadu mírně stoupá, žebra klenutá.
Spodní linie: břicho je středně vtažené

OCAS: nasazen co nejníže, silný, u kořene široký a postupně se zužuje. Hustě osrstěný ale bez praporu. V ideálním případě dosahuje maximálně k hlezennímu kloubu. Je rovný nebo mírně zahnutý, v klidu svěšený a v pohybu zvednutý ale nikdy ne stočený nad hřbetní linií.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: končetiny i při pohledu zepředu rovné, robustní a silné.
Plece: široké, šikmé a dobře osvalené. Lopatka by měla pevně přiléhat k hrudnímu koši.
Nadloktí: dobře přiléhající k tělu a dobrého zaúhlení k lopatce.
Loket: těsně přiléhající k tělu.
Nadprstí: krátké a silné, při pohledu ze strany jen mírně šikmé.
Tlapy: klenuté, dobře sevřené, nejsou ani vytočené ani směřující dovnitř.

PÁNEVNÍ KONČETINY: silných kostí a dobře osvalené.
Koleno: dobře zaúhlené, není vytočené ven, při pohledu zezadu rovnoběžné.
Zadní nadprstí: dobře zaúhlené, není vytočené ven ani vtočené dovnitř.
Zadní tlapa: silná, dobře klenutá, postavená rovně.
Drápy: krátké a přednostně tmavé

CHOD/POHYB: pravidelné, plynulé chody, dobrý a prostorný posuv končetin.

KŮŽE: elastická bez kožních záhybů na těle a končetinách.

OSRSTĚNÍ

SRST: krycí srst krátká, hustá, hladká, lesklá, není štětinatá. Podsada je krátká, hustá a jemná. Chybějící podsada je přípustná.

BARVA: všechny barvy ve spojení s černou nosní houbou. Jednobarevné, žíhané nebo v kombinaci s bílou s/ a nebo bez černé masky. Nějaký určitý vzor znaků není upřednostňován. Modrá barva není žádoucí.

VÝŠKA:
Kohoutková výška:
Psi: 42- 46 cm
Feny: 40 - 44 cm
Tolerance u obou pohlaví je nahoru i dolů + - 2cm

VADY: všechny odchylky od výše uvedených bodů by měly být považovány za vadu a její závažnost by měla být posuzována podle jejího stupně.

MÍRNÉ VADY:
• příliš malá vzdálenost od země
• obvod hlavy přesahuje kohoutkovou výšku o 10-20%
• slabě vyvinuté zuby
• předkus 10-25 mm
• nestejně nesené uši
• krátký a /nebo deformovaný ocas
• málo husté osrstění
• malá nebo velká velikost u jinak korektního jedince
• mimochod nebo tlapy posunované po zemi

ZÁVAŽNÉ VADY:
• hlučné dýchání v klidu v postoji
• modré nebo různobarevné oči
• obvod hlavy přesahující kohoutkovou výšku o více než 20%
• Entropium, Ektropium
• kožní záhyby spadající přes čelo
• příliš velký kožní záhyb na nose
• viditelné řezáky, špičáky nebo jazyk při zavřené tlamě
• stojící uši
• předkus větší než 25 mm

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
• agresivita
• bojácnost
• zkřížený skus
• absence ocasu
• Každý pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.