WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Lakeland teriér


FCI-Standard č. 70 / 19.05.2009/ F

LAKELAND TERRIER Lakeland teriér

PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY: Prof.R.Triquet

PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY: H.Dvořáková

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 26.03.2009.

VYUŽITÍ: Teriér.

KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.
Sekce 1 Velcí a středně velcí teriéři.
Bez pracovních zkoušek.

CELKOVÝ VZHLED: Rychlý, přizpůsobený k práci; vyvážených tělesných proporcí, kompaktní.

CHOVÁNÍ/POVAHA: Má veselou a statečnou povahu; působí živým dojmem, má rychlé pohyby, je neustále ve střehu. Je smělý, přátelský a sebevědomý.

HLAVA: Harmonická. Délka čenichové partie od stopu ke špičce nosu nepřekračuje délku mozkovny od týlního hrbolu ke stopu.

MOZKOVÁ PARTIE:
Mozkovna: Plochá a dobře modelovaná.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá s výjimkou psů s játrovým zbarvením srsti, kteří mají nos játrový.
Tlama: Široká, ne však příliš dlouhá.
Čelisti / zuby: Čelisti jsou silné. Zuby pravidelně rozmístěné v dásních, a mají dokonalý, pravidelný nůžkový skus, tj. horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: Tmavé nebo oříškově hnědé. Šikmo uložené oči jsou nežádoucí.
Uši: Přiměřeně malé, ve tvaru písmene V, nesené pozorně. Nejsou nasazené ani příliš vysoko, ani příliš nízko.

KRK: Krk je dobře vsazen do plecí, je mírně klenutý, bez laloku.

TRUP:
Hřbet: Silný, poměrně krátký.
Bedra: Dobře spojená s hřbetem
Hrudník: Poměrně úzký.

OCAS: Obvykle bylo zvykem ocas kupírovat.
Kupírovaný: Dobře nasazený, nesený vesele, nikoli však nad hřbetem ani stočený.
Nekupírovaný: Dobře nasazený, nesený vesele, nikoli však nad hřbetem ani stočený. Jeho délka je v harmonickém poměru s tělem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Přední běhy rovné, s dobrou kostrou.
LOPATKY: Šikmo uložené se sklonem dozadu.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné a svalnaté.
Stehna: Dlouhá a mohutná.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Hlezna: Nízko u země.
Nadprstí: Rovné.

TLAPY: Malé, kompaktní, kulaté, s dobrými polštářky.

CHODY / POHYB: Hrudní a pánevní končetiny se posunují přímo vpřed a rovnoběžně. Lokty se pohybují v ose těla, volně, aniž by byly příliš přitažené k hrudnímu koši. Kolenní klouby se nevytáčí ven, ani nevtáčí dovnitř. Silný posun vychází z pružných pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ

SRST: Hustá srst je odolná proti vlivům počasí, je tvrdá, s dobrou podsadou.

ZBARVENÍ: Černá s pálením, modrá s pálením, pšeničně červená, červenošedá, játrová, modrá nebo černá. Bílé špičky prstů na tlapkách a malá skvrnka na hrudi jsou přípustné, avšak nežádoucí. Mahagonové nebo sytě tříslové zbarvení je netypické.

VELIKOST A HMOTNOST:
Výška: Výška v kohoutku nepřekračuje 37 cm (14 ½ palce).
Hmotnost: Psi 7,7 kg (17 lbs); feny 6,8 kg (15 lbs).

VADY: Všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejích vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata, kompletně sestouplá v šourku.