WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Německý pinč


F.C.I.-Standard č. 184 / 18.04.2007 / GB

NĚMECKÝ PINČ (Deutscher Pinscher)

ZEMĚ PŮVODU: Německo

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.03.2007

POUŽITÍ: hlídací a společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi
Sekce 1 pinčové a knírači
Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: hladkosrstý pinč je velmi starým plemenem, zmiňovaným v německé plemenné knize již v roce 1880. Má společné předky s kníračem, který byl také nazýván hrubosrstým pinčem. Od začátku se hladkosrstí pinčové ovšem lišili od hrubosrstých jedinců barvou a krátkou srstí. Převážně byli černí se světlehnědými znaky, jednobarevní v různých odstínech od hnědé k červené, pepř a sůl nebo modrošedí až černí.

CELKOVÝ VZHLED: německý pinč je hladkosrstý, středně velký, s hrdým držením těla, plynulými liniemi, elegantní a kvadratický. Je silný jako knírač. Díky krátké hladké srsti je jeho dobře vyvinuté osvalení dobře viditelné, zvláště při pohybu.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:
- v poměru délky k výšce má být jeho stavba tak kvadratická jak jen možno.
- délka hlavy (měřená od špičky nosu k týlnímu hrbolku) odpovídá polovině délky hřbetní linie (měřené od kohoutku k místu nasazení ocasu).

POVAHA / TEMPERAMENT: živá, čilá, sebevědomá a vyrovnaná povaha, spolu s inteligencí a vytrvalostí jej činí milým rodinným, hlídacím i společenským psem.

HLAVA:

MOZKOVNA:
Lebka: silná, podlouhlá, bez výrazně vystupujícího týlního hrbolku. Čelo je ploché a paralelní s nosním hřbetem.
Stop: slabý, ale jasně patrný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: dobře vyvinutá, vždy černá.
Tlama: zakončená ve tvaru tupého klínu. Nosní hřbet rovný.
Pysky: černé, hladce a těsně přiléhající k čelistem. Koutky úst uzavřené.
Čelisti/Zuby: silná horní i spodní čelist. Úplný nůžkový skus (42 čistě bílých zubů podle zubního vzorce) je silný a dobře se uzavírající. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, aniž by stavba lící rušila výraz.
Oči: tmavé, oválné, s černě pigmentovanými, těsně přiléhajícími očními víčky.
Uši: klopené, vysoko nasazené, tvaru „V“, s vnitřními koutky ležícími blízko lící, natočené vpřed směrem ke spánkům. Paralelní ohyb nemá přesahovat temeno.

KRK: ušlechtile klenutý, ne příliš krátký. Hladce přecházející v kohoutek bez vyznačení nasazení krku. Suchý, bez laloku nebo volné kůže na hrdle. Kůže na hrdle těsně přiléhá, bez záhybů.

TRUP:
Hřbetní linie: mírně spadající od kohoutku směrem k zádi.
Kohoutek: tvoří nejvyšší bod hřbetní linie.
Hřbet: silný, krátký a rovný.
Bedra: krátká, silná a hluboká. Vzdálenost od posledního žebra ke kyčli je krátká, takže pes vypadá kompaktní.
Záď: mírně zaoblená, harmonicky přecházející v kořen ocasu.
Hrudník: středně široký, v průřezu oválný, dosahující k loktům. Předhrudí je dobře vyznačené špičkou hrudní kosti.
Spodní linie: slabiny ne příliš vtažené, vytvářejí hezky klenutou linii se spodní částí hrudního koše.

OCAS: ponechaný přirozeně, žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zpředu jsou hrudní končetiny silné, rovné a nemají úzký postoj. Při pohledu ze strany jsou předloktí rovná.
Plece: ramenní lopatky leží těsně u hrudního koše a jsou dobře osvalené na obou stranách kosti ramene, přesahující trny hrudní páteře. Co nejšikmější a dobře uložené vzad, vytvářejí úhel zhruba 50° k horizontále.
Nadloktí: přiléhající k tělu, silné a dobře osvalené, vytvářející úhel 95° až 100° k ramenní lopatce.
Lokty: správně přiléhající, nevytáčejí se ani dovnitř ani ven.
Předloktí: silně vyvinuté, dobře osvalené. Zcela rovné při pohledu zpředu i ze strany.
Kloub zápěstí: silný a pevný.
Nadprstí: silné a mírně pružné. Při pohledu zpředu vertikální, při pohledu ze strany mírně šikmé směrem k zemi.
Přední tlapky: krátké a kulaté, prsty těsně vzájemně přiléhající a dobře vyklenuté (kočičí tlapky). Polštářky odolné, drápky krátké, černé a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu ze strany šikmo postavené, při pohledu zezadu paralelní, ale nikoliv příliš úzký postoj.
Stehno: středně dlouhé, široké, silně osvalené.
Koleno: nevytáčí se ani dovnitř ani ven.
Bérec: dlouhý a silný, šlachovitý, přecházející v silné hlezno.
Hlezno: výrazněji zaúhlené, silné, pevné, nevytáčí se ani dovnitř ani ven.
Záprstí: kolmé k zemi.
Zadní tlapky: poněkud delší než přední tlapky. Prsty vzájemně dobře přiléhající, dobře klenuté. Drápky krátké a černé.

POHYB: typickým pohybem je klus. V pohybu hřbet zůstává pevný a poměrně nehybný. Pohyb je harmonický, jistý, plný síly a plynulý, s dobrou délkou kroku. Klus je prostorný, uvolněný, plynulý, se silným posunem a volným předkrokem.

KŮŽE: těsně přiléhající po celém těle.

OSRSTĚNÍ:

SRST: krátká a hustá, hladce přiléhající a lesklá, bez lysin.

BARVA:
- jednobarevní: jelení červená, červenohnědá až tmavě červenohnědá.
- černí s pálením: lesklá černá s červenými nebo hnědými znaky. Znaky mají být tak tmavé, bohaté a jasně vyznačené jak jen možno. Znaky jsou rozloženy následovně: nad očima, na spodní straně hrdla, na nadprstích hrudních končetin, na tlapkách, na vnitřní straně pánevních končetin a pod kořenem ocasu. Dva stejnoměrné, jasně oddělené trojúhelníky na hrudi.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: psi a feny: 45 až 50 cm.
Hmotnost: psi a feny: 14 až 20 kg.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
- nemotorná nebo lehká stavba. Příliš dlouhé nebo příliš krátké končetiny.
- těžká nebo kulatá lebka.
- vrásky na čele.
- krátká, špičatá nebo úzká tlama.
- klešťový skus.
- světlé, příliš malé nebo příliš velké oči.
- uši nasazené nízko nebo příliš dlouhé, nestejnoměrně nesené.
- silně vystupující lícní kosti.
- volná kůže na hrdle.
- příliš dlouhý, vtažený nebo měkký hřbet.
- kapří hřbet.
- silně spáditá záď.
- dlouhé tlapky.
- mimochod.
- drobivý pohyb.
- slabá srst.
- černá úhoří čára na hřbetě, tmavé sedlo, světlá nebo vybledlá srst.
- výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o méně než 1 cm.

ZÁVAŽNÉ VADY:
- nedostatek pohlavního typu.
- lehký vzhled.
- jablkovitá hlava.
- linie hlavy nejsou paralelní.
- lokty vytočené ven.
- strmé nebo v hleznech rozbíhavé pánevní končetiny.
- hlezna vytočená ven.
- výška v kohotku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 1 cm, ale méně než 3 cm.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
- bázlivé, agresivní, zlé, výrazně nedůvěřivé nebo nervózní chování.
- jakákoliv malformace.
- zcela obrácený pohlavní typ.
- vady skusu, jako například podkus, předkus, zkřížený skus.
- vážné vady v jednotlivých částech, jako ve stavbě těla, srsti nebo barvě.
- výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 3 cm.

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.