WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Patterdale teriér

Temperamentní a bystrá psí osobnost, výborný lovec i společník. Pochází z okolí obce Patterdale, odkud si přinesl i jméno.
Je vhodný pro lovecké účely jako norník, ale rád přijme i roli rodinného mazlíčka.
Velice přilne k pánovi a jeho rodině, k cizím lidem bývá rezervovaný. K dětem se ovšem chová příkladně.
Cizí psy snáší, ale dost si věří a může si troufat i na silnějšího. Je to prostě teriér, s tím se nedá nic dělat, naštěstí.
Velkou výhodou je nenáročnost chovu. Patterdale teriérovi je ale nutné dopřát hodně aktivity, je velice činorodý, učenlivý a na teriéra dobře zvladatelný.
U nás není příliš rozšířený, na rozdíl od Británie a USA, kde se těší popularitě navzdory tomu, že není uznán kynologickou organizací FCI.
Chová se ve dvou variantách srsti - hladkosrstý nebo drsnosrstý.


PATTERDALE TERRIER

PLEMENO ZATÍM NEUZNANÉ FCI
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

VYUŽITÍ: teriér

Celkový vzhled: patterdale teriér má všechny charakteristické rysy opravdového pracovního teriéra. Svým vzhledem se jeví jako podstatně menší a lehčí než je jeho skutečná hmotnost. Hrudník je poněkud užší a umožňuje psovi proniknout i do velice úzkých nor a hospodárně využívat vzduch při dýchání v průběhu práce pod zemí. Obdélníkový tělesný rámec je vyvážený a pes působí kompaktním, energickým a aktivním dojmem.

Hlava: hlava má být pevně stavěná a již na první pohled musí být patrný její silný výraz.
Uši : mají být přiměřené postavě a velikosti psa, nesmí být ani příliš dlouhé, ani krátké. Klopené ušní boltce by měly tvořit obrácený trojúhelník přiléhající k lícím, resp. být v jejich rovině.
Chrup a skus: chrup i čelisti musí být dostatečně silné a měly by odpovídat požadavkům kladeným na ostatní lovecky používané teriéry. Žádoucí je nůžkový skus. Klešťový skus je rovněž přijatelný a mírný předkus by měl být tolerován.
Krk: by měl být silný, dobře osvalený a přiměřený velikosti psa
Tělesný rámec: tělesný rámec by měl být vyvážený, obdélníkového tvaru
Končetiny :hrudní i pánevní končetiny by měly být rovné.
Prut: je vysoko nasazený a krácený na délku 5 až 7 palců, tj. zhruba na 13 - 18 cm

Srst: srst se vykytuje ve dvou typech. Může být krátká nebo hrubá. Krátká srst musí být přitom pevná, nikoliv však hladká jako např. u dobrmana. U krátkosrstých psů je povolena rovněž hrubá srst na mordě, tzv. vous. Hrubá srst by neměla být příliš dlouhá a měla by mít dobrou podsadu.
Barva srsti: černá, hnědá , červená bez pálení i s pálením. Bílé znaky na hrudi a na koncích končetin jsou povoleny.
Výška v kohoutku a hmotnost: orientační kohoutková výška se pohybuje v rozmezí cca 28 až 38 cm, za ideální je považováno 30 - 32 cm. Hmotnost psa se pohybuje v rozmezí 4,5 až 7,5 kg.
Vady:
monorchismus a kryptorchismus
malý temperemant
bázlivost
POZNÁMKA: Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.