WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Ruskoevropská lajka


02.03.2011/EN 08.03.2012/CZ

Překlad: Kateřina Samková

FCI-Standard N° 304

RUSKO-EVROPSKÁ LAJKA (Russko-Evropeïskaïa Laïka)

ZEMĚ PŮVODU: Rusko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010

POUŽITÍ: lovecký pes pro všestranné účely

KLASIFIKACE FCI.: Skupina 5 špicové a primitivní plemena
Sekce 2 severští lovečtí psi
Se zkouškou z výkonu.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Lajka je ruské plemeno loveckých psů pocházejících z evropských zalesněných částí Ruska. První záznam o severských psech se zašpičatělýma ušima byl publikován v roce 1895 A. A. Shirinsky – Shikhmatovem v knize „ Album severských saňových psů – lajek“. Psi zmiňovaní v této knize se jmenovali Cheremis- a Zyriansiy Lajky. Plemeno bylo omezené na regiony Komi, Udmurtia, Arkhangelsk, Yaroslavl, Tver, Moskva a pár dalších míst v Rusku. V roce 1947 byli potomkové těchto lajek sjednoceni do jednoho plemena pod moderním jménem Rusko-evropská lajka. Standart plemene jako čistokrevného plemene byl schválen v roce 1952. Správný moderní typ Rusko-evropské lajky, tak jak je uznáván jako čistokrevné plemeno, nebyl dosažen křížením potomků různých lajk ale je výsledkem dlouhodobého selektivního chovu.

CELKOVÝ VZHLED: středně velký pes, střední až silné stavby. Pes působí kvadratickým dojmem, délka těla (od vrcholu plecí po sedací hrbol) je rovna kohoutkové výšce, ačkoliv délka těla může být o trochu větší než kohoutková výška. Osvalení je suché a dobře vyvinuté. Silná stavba kostry. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřen.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Psi kvadratického nebo téměř kvadratického formátu a feny mírně delší.
Poměr formátu: (výška / délka): psi: 100/ 100-103
feny: 100/ 100-105

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů. U fen je stejná nebo přesahuje výšku zádě o 1 cm. Délka tlamy je o něco méně než polovina délky hlavy. Vzdálenost od země k lokti je o málo větší než vzdálenost od kohoutku k lokti.

POVAHA / TEMPERAMENT: vyrovnaná, s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti.

HLAVA: suchá, při pohledu shora klínového tvaru, trojúhelníková a delší než širší.

MOZKOVNA:
Lebka: relativně široká, týlní hrbol dobře vyjádřen
Stop: mírně vystupující nadočnicové oblouky dávají dojem vyjádřeného stopu, ale ten není nikdy ostře vyjádřený.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: střední velikosti, černé barvy u všech barev srsti
Tlama: suchá, zašpičatělá. Délka tlamy je jen o málo menší než délka mozkovny. Hřbet nosu a mozkovna jsou paralelních linií.
Pysky: pevné a těsně přiléhající
Čelisti/ Zuby: silné velké bílé zuby, kompletně vyvinuté a rovnoměrně uložené. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.
Líce: dobře vyvinuté, lícní kosti a svaly jsou jasně vyjádřené
Oči: ne příliš velké, oválné, šikmo položené. Ani hluboko uložené ani vystupující s živým a inteligentním výrazem. Tmavě hnědé nebo hnědé barvy u všech barev srsti.
Uši: vztyčené, nevelké, pohyblivé, vysoko nasazené, tvaru V, špičaté
KRK: svalnatý, suchý, na průřezu tvar dlouhého oválu, délka odpovídá délce hlavy. Krk je nasazen v úhlu zhruba 45°- 50° k horizontále.

TRUP:
Kohoutek: dobře vyvinutý, velmi dobře vyjádřený obzvláště u psů.
Hřbet: rovný, silný, osvalený, střední šíře
Bedra: krátká, široká, dobře osvalená, mírně klenutá
Záď: široká, ne příliš dlouhá, mírně spáditá.
Hrudník: hluboký, široký, oválný v průřezu, dosahuje k loktům.
Spodní linie a břicho: vtažené, dolní linie od hrudníku k břišní dutině je dobře vyjádřená

OCAS: buď srpovitý, nebo stočený do kroužku, dotýká se zad, horní části stehna nebo sedacích hrbolů. Natažený dosahuje k hlezennímu kloubu nebo je o 2-3 cm kratší.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: štíhlé, svalnaté, při pohledu zepředu rovné, středně široce postavené, rovnoběžné. Délka přední nohy od lokte k zemi je o něco větší než polovina kohoutkové výšky.
Plece: lopatky jsou dlouhé a dobře uložené dozadu
Nadloktí: dlouhé, dobře uložené vzadu, svalnaté. Zaúhlení mezi lopatkou a nadloktím je dobře vyjádřené.
Loket: těsně přiléhá k tělu, dobře vyvinuté a uložené vzadu paralelně s osou těla
Předloktí: rovné, štíhlé, svalnaté, na průřezu oválné, při pohledu zepředu středně daleko od sebe a paralelní.
Záprstí: krátké, mírně se svažující při pohledu ze strany. Upřednostňováno bez paspárků.
Přední tlapka: Oválná, klenutá s uzavřenými prsty

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, s dobře vyjádřeným zaúhlením a jasným vyjádřením. Při pohledu zezadu jsou zadní končetiny rovné a paralelní.
Stehno: středně dlouhé, uložené šikmo
Koleno: dobře zaúhlené
Bérce: není kratší než stehno, uložen šikmo
Nárt: uloženy téměř vertikálně, při pohledu ze strany ve svislé linii spuštěné z hrbolku sedací kosti musí procházet přední částí vertikálně postaveného nadprstí. Paspárky jsou nežádoucí.
Zadní tlapka: oválná, klenutá s uzavřenými prsty

POHYB: volný pohyb

KŮŽE: silná a pružná

OSRSTĚNÍ:

SRST: krycí srst je tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, hustá, měkká, bohatá a vlněná. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec. Na lícních kostech tvoří licousy. Srst na kohoutku je také o něco delší, především u psů.
Končetiny jsou pokryty krátkou, tvrdou, hustou srstí, která je trošku delší na zadní straně končetin. Osrstění zadních končetin tvoří kalhoty ale bez praporců.
Mezi prsty roste ochranná srst. Ocas je bohatě pokryt rovnou tvrdou srstí, která je trochu delší na spodní straně ale bez praporu.

BARVA: nejtypičtější barvou je černá s bílou nebo bílá s černou. Celočerná nebo zcela bílá barva se může taktéž objevit.

VÝŠKA:
Výška v kohoutku: Psi: 52 až 58 cm.
Feny: 48 až 54 cm.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
• Odchylka od pohlavního výrazu
• Hlava tvaru jablka, vystupující čelo, nedostatečně vyvinuté tváře
• Přehnaně vyvinuté nadočnicové oblouky
• Částečně chybějící pigmentace na nosní houbě, pyscích nebo očních víčkách
• Volné pysky
• Klešťový skus, malé zuby nebo velké mezery mezi zuby
• Chybějící zuby jiné než Premolár 1 a Premolár 2
• Oči velké, malé, kulaté, ne šikmo uložené, hluboko uložené nebo vystupující, světlé
• Hřbet měkký, úzký nebo kapří hřbet (vyklenutý)
• Bedra úzká, dlouhá nebo klenutá
• Záď plochá, úzká nebo strmá
• Hrudník úzký, plochý, sudovitý nebo mělký
• Záprstí svislé nebo slabé
• Kočičí tlapa, zaječí tlapa, prošlápnutá plochá tlapa
• Vázaný pohyb
• Tlustá, volná nebo vrásčitá kůže
• Nedostatečná podsada, absence licousů a límce
• Šedivění, fleky nebo skvrny na hlavě a končetinách stejné barvy jako základní barva
• Výška 2 cm nad limit

ZÁVAŽNÉ VADY:
• Silná odchylka od pohlavního výrazu
• Lehké nebo těžké kostry, těžké stavby těla
• Obezita nebo podvýživa
• Příliš dlouhá hlava, nedostatečně vyvinutý stop nebo strmý a přehnaný
• Tlama směřující nahoru (miskovitě prohnutá), příliš dlouhá nebo hrubá
• Depigmentovaná nosní houba, pysky nebo okraje očních víček
• Chybějící více než 4 premoláry, včetně PM1
• Velké uši, nízko nasazené, nepohyblivé
• Uši se zaoblenou špičkou, příliš vyvinuté ušní boltce
• Mělký hrudník
• Zadní končetiny úzké, s kolenem vytáčeným ven, příliš blízko u sebe nebo příliš daleko, přeúhlené nebo rovné
• Těžký pohyb, chůdovitá akce končetin, drobivý chod
• Dlouhá srst na zadních stranách končetin, zřejmé praporce
• Netypická srst během línání
• Pálení (červené skvrny) na hlavě a končetinách, rozdílné od základní barvy

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo bázliví psi
• Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.
• Nesprávný skus, chybějící zuby (jiné než PM1 a M3) včetně klešťového skusu před věkem šesti let
• Různobarevné oči, skvrnité
• Svěšené nebo polosklopené uši
• Přirozeně pahýlovitý ocas, šavlovitý nebo zploštělý (vydří ocas)
• Příliš krátká nebo dlouhá srst nebo visící ocas
• Jiná než akceptovaná barva

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.