WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Sloughi - Arabský chrt


FCI-Standard č. 188 / 27. 04. 1998 / GB

SLOUGHI

ZPRACOVAL: Paní Moreau-Sipiere a Prof. R. Triquet, aktualizoval Dr. Paschoud.

ZEMĚ PŮVODU: Maroko.

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 08.01.1998.

VYUŽITÍ: Chrt.

KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 10 Chrti.
Sekce 3 Krátkosrstí chrti
Bez pracovních zkoušek, dostihové licence.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Plemeno sloughi existuje v Severní Africe po řadu staletí. V současnosti je největší počet psů plemene Sloughi v Maroku, které také odpovídá za standard plemena. Sloughi existuje jen v jedné krátkosrsté varietě.

CELKOVÝ VZHLED: Svým způsobem pohybu, jemností tkání a suchým osvalením působí celkovým dojmem velmi ušlechtilého psa plného života.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: U psů je ideální velikost 27,5" (70 cm); délka trupu od vrcholu ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti by měla být 26-27" (67-8 cm). U fen je ideální velikost 26" (65 cm); délka trupu od vrcholu ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti by měla být 24-25" (62-63 cm).
Poměr délky trupu (od vrcholu ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti) ke kohoutkové výšce je 0,96 (9,6 : 10)
Poměr hloubky hrudníku ke kohoutkové výšce je 0,4 (4 : 10).
Poměr délky tlamy k celkové délce hlavy je 0,5 (1 : 2).

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Ačkoliv je vznešený a hrdý, je svému pánovi velice oddán a v případě potřeby ho brání. Lovecký instinkt ho předurčuje k vytrvalým výkonům, přesto umí ocenit domácí pohodlí.

HLAVA: Z profilu je hlava protáhlá, elegantní, jemná, ale poměrně silná. Při pohledu shora tvoří velmi protáhlý klín - mozkovna tvoří nejširší část, směrem ke špičce nosu se zužuje.

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Poměrně široká, při pohledu z profilu plochá; mezi ušima měří mozkovna 12 – 14 cm (4 – 6"). Ve své zadní části je mozkovna zřetelně zaokrouhlená, po stranách je harmonicky zaoblena. Nadočnicové oblouky slabě vystupují, čelní rýha je stěží vyznačena a hřeben kosti temenní a týlní hrbol jsou sotva patrné.
Stop: Málo výrazný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá. Dostatečně silná, aby nepůsobila špičatým dojmem. Nosní otvory jsou dobře otevřené. Nosní houba není podepřena kostí, a proto velmi lehce ubíhá dolů.
Tlama: Má tvar protáhlého klínu, zúžení není nijak přehnané, je stejně dlouhá jako mozkovna. Hřbet nosu je v celé své délce přímý.
Pysky: Tenké a pružné, těsně překrývají dolní čelist. Koutek tlamy co nejméně patrný.
Čelisti / zuby: Normální, čelisti silné a souměrné. Nůžkový skus.
Oči: Velké, tmavé, v očních jamkách dobře uložené, někdy trochu přivřené v důsledku lehkého zešikmení očních víček. Jejich výraz je mírný, poněkud zasmušilý. Pohled je plný nostalgie. U jedinců se světlou srstí může být oko zbarveno jantarově. Okraje očních víček jsou pigmentované.
Uši: Vysoko nasazené poněkud nad spojnicí očí, zavěšené, dobře přiléhající k hlavě, ne příliš velké. Trojúhelníkovitého tvaru, na špičkách lehce zaoblené.

KRK: Dlouhý, dobře vycházející z plecí a s horní linií (šíje) lehce klenutou. Délka znatelně odpovídá délce hlavy. Kůže je jemná, dobře přiléhající, bez laloku; Srst je velmi krátká.
TRUP:
Horní linie: Jemně a harmonicky zaoblená s vystupujícími kyčelními kostmi ve stejné výšce nebo poněkud výš než kohoutek.
Kohoutek: Výrazný.
Hřbet: Krátký, téměř vodorovný.
Bedra: Krátká, suchá, široká a lehce klenutá.
Záď: Kostnatá a šikmá, nesmí však být příliš spáditá.
Hrudník: Ne příliš široký; hloubka hrudníku stěží dosahuje k lokti. Dobře vyvinutá délka. Žebra jsou plochá.
Dolní linie a břicho: Hrudní kost dlouhá a směrem dozadu se zvedající, břicho a slabiny jsou dobře vtažené. Dolní linie je stejnoměrně zaoblená, není příliš rychle ukončena, ani se tvarem nepodobá vipetovi.

OCAS: Tenký, bezmasý, nasazený v prodloužení zádě a nesený pod linií hřbetu. Musí dosahovat nejméně k vrcholu hlezenního kloubu. V klidu tvoří špička ocasu výraznou křivku.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Přední běhy svislé a rovnoběžné.
Plece: Dlouhé a šikmé.
Nadloktí: Silné.
Předloktí: Kostnaté a svalnaté.
Zápěstí a nadprstí: Pružné a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Zadní běhy při pohledu zezadu svislé a rovnoběžné; svaly ploché, šlachy jasně modelované.
Stehna: Plochá a svalnatá.
Bérce: Dlouhé a dobře osvalené.
Hlezna: Silná, dobře zaúhlená.
Zadní nadprstí: Silná, bez paspárků.

TLAPY: Štíhlé, ve tvaru prodlouženého oválu. U řady sloughi lehčího typu připomínají tvarem zaječí tlapky. Dva prostřední prsty jsou výrazně delší než ostatní. Drápy jsou černé nebo barevné.

CHODY / POHYB: Krok, klus, cval. Pohyb pružný, plynulý a s dlouhým záběrem, pokrývající velkou plochu.

KŮŽE: Velmi jemná, těsně obepínající tělo, bez záhybů nebo laloku.

OSRSTĚNÍ

SRST: Velmi krátká, hustá a jemná.

BARVA: Barva dosahuje od světle pískové přes všechny možné odstíny až po červeně pískovou (žlutá) s černou maskou nebo bez ní, s černým pláštěm nebo bez něj, s černým žíháním nebo bez něj, s černým přelivem nebo bez něj.

VELIKOST:
Výška v kohoutku: U psů: 66 – 72 cm (26 – 29") U fen: 61 – 68 cm (24 – 27")

VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
• Nesprávný poměr mezi délkou trupu a kohoutkovou výškou
• Hlava a trup poněkud příliš těžké
• Stop příliš vyjádřen nebo nedostatečně vyznačen.
• Příliš světle zbarvené oči.
• Horní linie není vodorovná.
• Záď úzká nebo nedostatečně skloněná.
• Břicho nedostatečně vtažené.
• Zaoblená žebra.
• Hrudník nedostatečně dlouhý, při pohledu ze strany plochý nebo velmi klenutý
• Ocas příliš krátký, příliš osrstěný, špatně nesený
• Svaly oblé a vystupující.
• Tvrdá a drsná srst.
• Malá bílá skvrna na hrudníku.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
• Trup je jasně delší, než činí výška psa, kyčelní kosti níže než kohoutek.
• Depigmentované části sliznic.
• Podkus nebo předkus.
• Uši vztyčené nebo zvednuté se spadajícími špičkami, příliš dlouhé, složené dozadu (růžicovité ucho)
• Polodlouhá srst.
• Praporce na bězích nebo ocasu.
• Bílé ponožky, větší bílé znaky.
• Barva jiná než v souladu se standardem.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.