WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Slovenský kopov


Slovenský kopov

Standard FCI č.244 / 19.08.1996

Původ: Slovensko
Datum zveřejnění platného standardu: 16.04.1963

Použití: Toto plemeno má obdivuhodnou schopnost vytrvale sledovat teplou stopu celé hodiny a hlásit, aniž by ochabl. Vyniká také značnou ostrostí; proto je ve své domovině používán zejména k lovu černé a škodné zvěře.

Klasifikace FCI: skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
sekce 1.2 střední honiči
s pracovní zkouškou

Celkový vzhled: je vždy černý s pálením, je lehké stavby těla při silné stavbě kostry. Rámec je protáhle obdélníkový.

Použití / Povaha: je temperamentní. Má výrazně vyvinutý orientační smysl.

Hlava:
Část lebeční:
Mozkovna: lehce klenutá, tvaru protáhlého obdélníku. Nadočnicové oblouky a střední dělící rýha jsou zřetelné; týlní hrbol je výrazný; podélné osy nosního hřbetu a mozkovny jsou rovnoběžné.
Stop: čelní sklon je pod úhlem přibližně 45°.

Část obličejová:
Nos: je vždy černě zbarvený, poměrně velký, mírně zašpičatělý; nozdry mírně otevřené.
Čenichová partie: nosní hřbet je rovný, v poměru k lebce dlouhý, ale ne příliš široký.
Pysky: jsou kratší, přiléhavé, nikoli spuštěné; tenké; se zřetelným koutkem.
Čelisti /Zuby: čelisti jsou pravidelné, silné; s dobře vyvinutým úplným chrupem.
Oči: vyzařují živost a odvahu. Jsou tmavé a poněkud hlouběji uložené. Oční víčka jsou vždy černá. Oči mají mandlový tvar.
Uši: jsou nasazeny mírně nad linií oka. Jsou přiléhavé, na koncích zaoblené a středně dlouhé.

Krk: je dobře nasazen, nesen ve sklonu přibližně 135°. Je kratší, svalnatý, bez volné kůže.

Tělo:
Hřbet: je rovný, středně dlouhý;
Bedra: nejsou příliš dlouhá, dostatečně široká, pevná, svalnatá.
Záď: je kratší, středně široká, zaoblená.
Hrudník: předhrudí je široké a dobře vyvinuté. Hrudní koš je středně hluboký, přiměřeně široký a dlouhý. Žebra jsou klenutá a šikmo uložená.
Břicho a slabiny: mírně vtažené.

Ocas: je nasazen pod linií hřbetu, přiměřeně silný, ke špičce zužuje, dosahuje k hlezennímu kloubu. V klidu je nesen spuštěný, v akci se stáčí šavlovitě vzhůru se sklonem okolo 150°.

Končetiny:
Hrudní končetiny:
Plece a rámě: jsou kratší, dobře vyvinuté a svalnaté. Úhel ramene je okolo 110°.
Předloktí: kolmé a suché.
Kotník: krátký.
Záprstí: spíše krátké, poněkud šikmé.
Přední tlapka: je oválná; prsty jsou dobře klenuté; drápy jsou vždy černé a silné; polštářky tmavé, dobře vyvinuté.

Pánevní končetiny:
Stehna: dostatečně široká, správně dlouhá a svalnatá.
Bérec: je široký, přiměřeně dlouhý a dobře osvalený.
Pata: je ve výšce asi 15 cm, středně široká, svírá úhel asi 150°.
Metatarsus: je asi 8 cm dlouhý, směřuje mírně dopředu, bez paspárků.
Zadní tlapka: oválná. Prsty jsou sevřené a klenuté; polštářky dobře vyvinuté, černé.

Pohyb: vyrovnaný a živý.

Kůže: je tmavě hnědá až černá, dobře přiléhá k tělu, bez volných záhybů.

Osrstění:
Srst: je dlouhá 2 až 5 cm, středně silná, přiléhající, hustá. Na hřbetě, krku a ocasu je delší. Podsada je hustá, především v zimních měsících, ale nesmí chybět ani v létě.
Zbarvení: černá s hnědými až mahagonovými znaky na končetinách.

Výška:
Kohoutková výška pro psy: 45 – 50 cm
Kohoutková výška pro feny: 40 - 45 cm

Váha: 15 – 20 kg

Chyby: Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu a musí být penalizována podle stupně její závažnosti a podle jejího vlivu na zdraví a blahobyt psa.

• tělesná stavba hrubá, těžká, zavalitá
• těžká hlava
• spuštěné pysky
• neúplný chrup
• předkus nebo podkus
• světlé oči, otevřené anebo příliš uzavřené oko
• ucho lehké, končící do špičky
• volná kůže na krku
• měkký hřbet
• plochý hrudník (hrubá vada)
• ocas nápadně dlouhý, nesený v klidu nad hřbetní linií
• nekorektní postoj končetin
• měkké tlapky
• příliš krátká srst, bez podsady; příliš dlouhá, zvlněná srst
• každé jiné zbarvení než černé; bílé znaky; nepřesně ohraničená kresba
• výška nad hranicí, kterou udává standard

Ideální rozměry:
Váha 16 kg
Výška u psů 46 cm
Výška u fen 43 cm
Celková délka hlavy 22 cm
Délka mozkovny 13 cm
Šířka mozkovny 10,5 cm
Délka nosního hřbetu 9 cm
Šířka hrudního koše 16,5 cm
Výška hrudního koše 22 cm
Hloubka hrudního koše 31,5 cm
Délka těla 55 cm
Obvod hrudníku za lokty 66 cm
Obvod hrudního koše za posledním volným žebrem: 54 cm

Úhlení kloubů:
Úhel scapulo-humerální (svírá lopatka s ramen. kostí) 110°
Úhel humero-radiální (svírá ram. kost a předloktí) 140°
Úhel coxo-femorální (svírá pánev a stehenní kost) 130°
Úhel femoro-tibiální (svírá stehenní a kosti bérce) 130°
Úhel tibio-metarsální (svírá bérec a metatarsus) 145°

Jakýkoliv pes, vykazující fyzickou abnormalitu anebo poruchu chování, bude diskvalifikován.

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Překlad: Ing. Iva Černohubová