WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA
English version

Štýrský brakýř

Štýrský
Frona z větrné vsi, fenka. Chovatelská stanice: z Třešňové zahrady

Velice odolný, houževnatý pes, vášnivý lovec a výborný stopař. I v nejtěžším terénu je platným lovcem, který spolehlivě a hlasitě dohledává zvěř.
Jako většina ostatních loveckých psů je vitální a přátelský.
K lidem, psům i dětem se chová dobře. Je nutné počítat s jeho silně vyvinutými loveckými instinkty.
Vzhledově nepůsobí příliš výrazně, ale jeho stavba těla a osrstění jsou mimořádně vhodné k účelu, k jakému byl vyšlechtěn.
Je to pes který potřebuje pohyb, který je velice pracovitý.
Lze ho výborně vycvičit a používat nejen k lovu, ale i k psím sportům.
Pokud uvažujete o lovci, který je trochu uštěkaný, ale milý a sportovně založený, štýrský brakýř je jednou z možností.


Štýrský hrubosrstý brakýř (Steirische Rauhhaarbracke)

FCI - Standard Nr. 62 / 10. 10. 1995 / D

Překlad z němčiny: ing. Iva Černohubová

Původ: Rakousko

Datum zveřejnění platného standardu: 10.10.1995

Použití: Štýrský hrubosrstý brakýř se nepoužívá pouze k nahánění zvěře a jejímu hlášení,
ale často je využíván jako specialista k dosledům po barvě (postřelené zvěře)
v obtížných horských terénech.

Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči, barváři a plemena příbuzná
Sekce 1.2 střední honiči
S pracovní zkouškou (lov a dosled po pobarvené stopě).

Krátký výtah z historie:
Základy chovu tohoto plemene položil štýrský průmyslník Carl Peitinger, který pářil fenu hanoverského barváře „Hela I“ psem plemene Istrijský hrubosrstý honič, jehož zevnějšek byl perfektní a jeho lovecké schopnosti vynikající. Nejlepší potomci, kteří vzešli z tohoto spojení, byli používáni k reprodukci. Hrubá srst činí tyto psy odolné vůči povětrnostním vlivům.

Celkový vzhled:
Je to plemeno středního vzrůstu, s dobře vyvinutým svalstvem. Má vážný výraz, nepůsobí však zle.

Použití/Povaha: je to vášnivý lovec, volného hlasu , který spolehlivě pracuje na stopě.

Hlava:
Část lebeční:
Mozkovna: mozkovna je lehce klenutá, týlní hrbol je dobře vyvinutý.
Stop: je dobře patrný.

Část obličejová:
Nos: nosní houba je černá.
Nosní hřbet: silný, rovný.
Pysky: málo vyvinuté – netvoří převis.
Čelisti/Zuby: zuby jsou silné, skus je nůžkový. Kompletní chrup, čítající 42 zubů, je žádoucí;
Je přípustné, aby chyběly nanejvýše dvou P1 nebo P2 (premoláry 1a 2); M3 (moláry 3) nejsou brány v potaz.
Oči: duhovka je hnědá.
Uši: nejsou moc velké, přiléhají ploše k lícím, jsou pokryté jemnou srstí.

Krk: silný a nepříliš dlouhý.

Tělo:
Hřbet: je rovný a široký.
Bedra: mírně klenutá .
Záď: je šikmá.
Hrudník: hluboký a široký.

Ocas: je středně dlouhý, silný u kořene, dobře osrstěný, nikdy stočený, ale nesený srpovitě
prohnutý směrem vzhůru;srst na spodní straně tvoří kartáč,. netvoří však praporce

Končetiny:
Hrudní končetiny: jsou rovné, svalnaté, správně zaúhlené.
Lopatky: jsou šikmo uložené.

Pánevní končetiny: svalnaté, silné, správně zaúhlené, při pohledu zezadu jsou rovné.
Tlapky: nejsou příliš velké, prsty jsou klenuté a sevřené; polštářky jsou tvrdé a ne přehnaně velké.

Pohyb: je prostorný (pokrývá hodně terénu) a pružný.

Ostrstění
Srst: je hrubá, ne však chundelatá ani lesklá, je tvrdá a drsná. Na hlavě je srst kratší než po těle a tvoří vous.

Zbarvení: červená a světle žlutá. Bílá skvrna na hrudi se připouští.

Výška: 45-53 cm
Kohoutková výška: psi: 47-53 cm
feny: 45-51 cm

Vady: Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za vady a musí být
penalizovány podle stupně jejich závažnosti a se zřetelem na jejich vliv na zdraví a pohodu psa.

• hlava příliš úzká
• uši stočené nebo se záhyby nebo příliš do špičky
• ocas příliš krátký, příliš slabý, nesený přehnaně zatočený, tvořící vlajku
• slabé končetiny
• příliš dlouhá srst, jemná, chundelatá nebo měkká
• plachost
Vylučující vady:
• agresivita nebo bázlivost
• předkus nebo podkus; absence více jak dvou zubů řady PM1 nebo PM2
• každé jiné zbarvení, než to, které předepisuje standard

Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality nebo poruchy chování musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.