WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Tornjak

Robustní pastevec, pocházející z Bosny a Chorvatska, kde byl po celá tisíciletí využíván k ostraze stád. Ostatně slovo "tor" znamená pastvinu pro ovce.
Pes má původ v centrální Asii, odkud byl starodávnými slovanskými kmeny přiveden na Balkán. Musel odjakživa snášet jakkoliv drsné podnebí a umět se postavit šelmám včetně vlků a medvědů. Proto si dodnes uchoval velkou odolnost a silný teritoriální pud.
K lidem ve své smečce je velice přátelský, k cizím je ostražitý, ale ne útočný.
Proto je vhodný jako hlídač pozemku. Tomu ostatně napomáhá kromě jeho síly a odolnosti i jeho samostatné rozhodování a instinkty.
Tornjak rozhodně nepatří do rukou začátečníkům nebo do bytu. Potřebuje pána, který ho zvládne a který mu dá prostor k hlídání.


Překlad: Kateřina Samková

FCI-Standard N° 355

BOSENSKO-HERCEGOVINSKÝ – CHORVATSKÝ OVČÁK
(Tornjak)

PŮVOD: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARTU : 16.05.2007.

POUŽITÍ: pastevecký pes a hlídač dobytka, hlídač

KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 2 Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi;
Sekce 2.2 Molossové - horští psi
Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Plemeno Tornjak bylo obnoveno díky téměř vyhynulým potomkům geneticky homogenních původních dávných typů ovčáckých psů. Psi patřící k původním ovčákům byli roztroušeni v hornatých oblastech Bosny a Hercegoviny a Chorvatska a v přilehlých údolích.
Hlavní historická data týkající se plemene jsou 1067 a 1374. Psané dokumenty z těchto let poprvé zmiňují plemeno Bosensko-Hercegovinského – Chorvatského ovčáka.
V roce 1972 začal výzkum dávné i současné historie plemene a zároveň započaly snahy o systematickou záchranu plemene současně v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku. Souvislá čistokrevná plemenitba začala v roce 1978. Dnes se populace plemene sestává z početných čistokrevných jedinců selektovaných během generací v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.

CELKOVÝ VZHLED: Tornjak je velký a silný pes, dobrých proporcí a mrštný. Stavba těla je téměř kvadratická. Kostra není ani lehká ale ani těžká nebo hrubá. Tornjak je silný, harmonický a dobře vyvážený v postoji i v pohybu. Jeho srst je dlouhá a hustá.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tělo je téměř kvadratické. Délka těla nesmí přesáhnout kohoutkovou výšku o více než 8 %. Poměr délky tlamy a mozkovny je 1 : 1


POVAHA A TEMPERAMENT: Je vyrovnané povahy, přátelský, odvážný, poslušný, inteligentní, důstojný a sebevědomý. Urputný při bránění svěřeného majetku, neúplatný a podezíravý k cizím. Oddaný svému pánu a velmi klidný a mírný v jeho přítomnosti. Velmi vřelý k osobám žijícím v jeho blízkém okolí. Učí se rychle a velmi dlouho mu to zůstává v paměti. S radostí plní jemu svěřené úkoly. Je snadno cvičitelný.

HLAVA:
Protáhlá. Poměr mezi mozkovnou a tlamou je 1 : 1.

MOZKOVNA:
Horní linie mozkovny a hřbetu nosu jsou rozbíhavé. Nadočnicové oblouky jsou mírně naznačeny. Zadní část lebky je prodloužená ale středně široká. Oblast od nadočnicových oblouků k týlnímu hrbolu je plochá. Týlní hrbol je málo výrazný.

Stop: mírně vyznačený

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Velká, s dostatečně širokými nosními dírkami. Měla by mít tmavou pigmentaci. Pigmentace je v souladu s barvou srsti. Depigmentce není povolena.
Tlama: Obdélníkového formátu. Hřbet nosu je dokonale rovný.
Pysky: těsně přiléhající s tmavou pigmentací
Čelisti / zuby: Čelisti jsou velmi dlouhé a silné. Má plnochrupý korektní nůžkový skus.
Oči: mandlového tvaru, těsně přiléhající víčka, tmavé barvy. Okraje očních víček tmavě pigmentovány.
Uši: střední velikosti, trojúhelníkového tvaru, klopené a visící, nasazené spíše vysoko. Nesené přilehle k lícím. Osrstění uší je krátké.

KRK:
Střední délky, silný, nesen spíše nízko. Kůže suchá, srst bohatá a dlouhá. Tvoří límec.

TĚLO:
Kohoutek: středně vyvinutý
Hřbet: krátký, pevný, středně široký a rovný
Bedra: spojení hrudi a zádě je krátké, středně široké, u fen o trochu delší.
Záď: střední délky, široká a mírně spáditá
Hrudník: velmi prostorný, hluboký a široký, oválného tvaru. Nejnižší bod hrudního koše dosahuje alespoň k lokti. Nikdy nemá sudovitý tvar. Hruď je silná se středně vyjádřenou hrudní kostí.
Dolní linie: Břicho je dobře osvalené. Dolní linie není vtažená, ale postupně stoupá od konce hrudní kosti směrem dozadu.

OCAS: dlouhý. Nasazený přiměřeně vysoko, velmi pohyblivý. V klidu visí a v pohybu je vždy vztyčený nad úroveň hřbetu, což je charakteristické pro plemeno. Dostatečně osrstěný s výrazným praporem.

KONČETINY:
Silné a dobře úhlené.

HRUDNÍ KONČETINY:
Dobře vyvinuté, silných kostí a pevného osvalení. Paralelní a v postoji kolmé.
Plece: Lopatky střední délky, správně uložené vzad. Úhel mezi lopatkou a pažní kostí je okolo 120°.
Nadloktí: Osvalené a silné. Téměř stejné délky jako lopatka.
Loket: Středně těsně přiléhající k tělu.
Předloktí: Kosti jsou silné, svaly dobře vyvinuté, kolmé
Záprstí: mírně sešikmené
Přední tlapa: Prsty klenuté a pevně sevřené. Drápy pigmentované, tmavá pigmentace je žádoucí. Polštářky jsou pevné a odolné, je požadována tmavá pigmentace. Přední tlapy jsou vyvinutější než zadní.

ZADNÍ KONČETINY:
Silné a paralelní. V postoji vertikální s adekvátním úhlením. Koleno dobře zaúhlené.
Stehno: široké, silné, dobře osvalené
Bérec: dobře osvalený, silný, široký. Stejné délky jako stehno.
Hlezno: pevné, uloženo trochu výše
Nárt: Silný. Možná přítomnost paspárků.
Zadní tlapa: Prsty klenuté a pevně sevřené. Drápy pigmentované, tmavá pigmentace je žádoucí. Polštářky jsou pevné a odolné a je požadována tmavá pigmentace.

POHYB / CHOD:
Pro Tornjaka je typickým pohybem klus. Pohyb je dobře vyvážený, pružný, prostorný, harmonický, se silným posunem vycházejícím ze zadních končetin. V pohybu je linie hřbetu pevná.

KŮŽE:
Kůže je silná, dobře přiléhající po celém těle.

OSRSTĚNÍ:

SRST: Obecně je Tornjak dlouhosrstý pes s krátkou srstí na hlavě a nohách. Krycí srst je dlouhá, hustá, hrubá a rovná. Je obzvlášť dlouhá na horní části zádě, na plecích a hřbetu. Také může být mírně vlnitá. Na tlamě a čele, vzhůru k imaginární spojnici uší, na uších a přední straně končetin a tlapách je srst krátká. Srst je zvláště bohatá okolo krku (límec), hustá a dlouhá na stehnech (kalhoty). Tvoří prapory na předloktích. U hodně osrstěných jedinců je hustá srst i na zadní straně nártů zadních končetin. Ocas je bohatě osrstěn velmi dlouhou srstí. Zimní podsada je dlouhá, velmi hustá a pěkné vlněné textury. Srst je bohatá a hustá a neměla by tvořit pěšinku na hřbetu.

BARVA: Je pravidlem, že Tornjak je vícebarevný s výraznými znaky různých barev. Obvykle je dominantní základní barvou bílá. Můžou se objevit psi s černou základní barvou a bílými znaky, nejčastěji okolo krku, na hlavě a na nohách. Mohou se vyskytovat i jedinci téměř bílí s jen malými znaky.

VELIKOST:
Kohoutková výška: Psi: 65 - 70 cm
Feny: 60 – 65 cm
tolerance +/- 2cm

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a vlivu na zdraví a pohodu psa.

• Kostra příliš jemná nebo těžká
• Hlava příliš jemná nebo příliš hrubá
• Vady uší (nasazení, délka, osrstění)
• Klešťový skus
• Absence dvou P2, dvou P3. Absence více než dvou P1
• Hřbet příliš dlouhý
• Kapří hřbet, propadlý hřbet
• Výrazně přestavěný pes
• Špatné úhlení
• Lokty vtočené nebo vytočené
• Ocas položený na hřbetě
• Nedostatečně osrstěný ocas
• Srst nedostatečné délky
• Tmavá maska
• Slabé tlapy

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo příliš plaší jedinci
• Nedostatek typu (netypičtí jedinci)
• Odchylka od pohlavního typu
• Anomálie v barvě a tvaru očí (rybí oko, surový výraz, oči různých barev)
• Entropion, Ectripoin
• Podkus nebo předkus
• Absence jakýchkoliv jiných zubů než je zmíněno výše ve vadách
• Příliš krátká srst
• Nedostatek podsady
• Zakrnělý ocas
• Chybějící ocas
• Jednobarevní jedinci
• Albinismus
• Netypické rozmístění barev na těle
• Odlišnost od povolených výškových limitů (včetně tolerance)
• Kosmetické upravování psa nebo stopy kosmetických nebo chirurgických zákroků

Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.


Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.