WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Tosa inu

Velký pes, působící až impozantním dojmem. Původně vyšlechtěn v Japonsku k (nekrvavým) psím zápasům se osvědčil jsko skvělý hlídač.
Tosa inu si je vědom své síly a proto je vyrovnaný, není zbytečně agresivní.
Štěká jen když je k tomu důvod a nekompromisně střeží své teritorium.
K cizím lidem je ostražitý, pokud však pozná, že od nich nehrozí nebezpečí, chová se k nim klidně.
Vůči dětem a domácím zvířatům se tosa inu chová dobře, cizí psy toleruje pokud ho neprovokují.
Výchova tohoto psa musí být vlídná, ale důsledná. Tosa inu potřebuje dostatek pohybu a hodně procházek, aby měl stále nové podněty.
Je to na péči nenáročný pes, který patří do rukou zkušenému chovateli.


Země původu: Japonsko, vyšlechtěn jako bojový pes, dnes pes hlídací

Použití: Dnes pes hlídací , společenský, oblíbený pro své povahové vlastnosti

Klasifikace:

FCI Skupina 2 Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.1 Molossové, dogovití psi
Bez zkoušky z výkonu

Celkový vzhled:

Velký pes robustní stavby a důstojného chování. Pes má zavěšené uši,
kvadratickou tlamu a visící u kořene silný ocas.

Hlava

Mozkovna
Lebka široká

Stop poměrně výrazný

Obličejová část hlavy

Nosní houba široká a černá

Tlama přiměřeně dlouhá. Hřbet nosu rovný

Čelisti: silná horní i dolní čelist

Zuby: silný nůžkový skus

Oči poměrně malé, tmavé hnědé, výraz důstojný

Uši poměrně malé a tenké, nasazené vysoko po stranách hlavy. Visí a těsně přiléhají k líci

Krk

Svalnatý s volnou kůží na hrdle

Trup

Kohoutek

Vysoký

Hřbet

Rovný a vodorovně probíhající

Bedra

Široká a svalnatá

Záda

V horní části lehce zaoblená

Hruď

Široká a hluboká, přiměřené klenutí žeber

Břicho

Dobře vtažené

Ocas

Je v nasazení silný, směrem ke špičce se pozvolna zužuje. Visí-li ocas, dosahuje až k hleznu.

Končetiny

Hrudní

Lopatky uloženy přiměřené šikmo

Předloktí rovné, přiměřené délky a silné

Přední nadprstí silné, lehce skloněné

Pánevní

Velmi dobře osvalené. Koleno a hlezno přiměřeně úhlené, silné.

Tlapy

Prsty pevné a dobře uzavřené. Polštářky jsou silné a pružné. Drápy tvrdé, přednost se dává tmavé barvě.

Pohyb

Energický a vydatný

Osrstění

Vlastnosti srsti

Krátká, tvrdá a hustá

Barva

Červená, všechny odstíny žluté, meruňková, černá, žíhaná. Samostatné bílé znaky na hrudi a tlapách jsou přípustné.

Velikost

Kohoutková výška

u psů: alespoň 60 cm
u fen: alespoň 55 cm

Vady

Každá odchylka od výše uvedených bodu se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
• Tenké kosti
• Špičatá tlama
• Lehký předkus nebo podkus

Diskvalifikující vady

• Výrazný předkus nebo podkus
• Bojácnost

Poznámka

Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.