WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Velký modrý gaskoňský honič


Velký modrý gaskoňský honič (Grand bleu de Gascogne)

Standard F.C.I. č. 22 / 24.01.1996 / F

Původ: Francie
Datum zveřejnění platného standardu: 24.01.1996
Použití: honič, používaný k lovu se střelnou zbraní, někdy rovněž ke štvanicím velké zvěře, ale i zajíce, většinou ve smečce, ale může být používán i individuelně, jako stopař.

Klasifikace F.C.I.: skupina 6 – honiči, barváři a plemena příbuzná
sekce 1.1 – velcí honiči
s pracovní zkouškou

Krátký výtah z historie:
Toto plemeno je velmi starobylé, je současníkem Svatého Huberta, právě tito psi tvořili ve XIV. století smečku Gastona Phoeba, hraběte z Foix, který je používal k lovu vlků, medvědů a černé zvěře. Plemeno bylo hojně používané na jihu a jihozápadě Francie a zvláště v Gaskoňsku, po němž dostalo své jméno. Tento honič je předkem všech plemen honičů, kteří jsou označováni jako „jižní“.

Celkový vzhled:
je to honič velkého plemene, výrazně francouzského typu zvláště v hlavě, zbarvení a výrazu. Je impozantní, působící dojmem klidné síly a velké vznešenosti.
Použití:
je to pes s velmi jemným nosem, je obdařen volným hlasem hlubokého zabarvení, který je velmi vhodný vzhledem ke způsobu jeho použití; má zachovány veškeré vlohy pro způsob svojí práce; instinktivně tvoří smečky;
Povaha:
je klidný, dobře ovladatelný;
Hlava:
Část mozková:
Mozkovna: z pohledu zepředu mírně klenutá, nepříliš široká; týlní hrbol je patrný; z pohledu seshora je mozkovna oválného tvaru; fronta je plná;
Stop: je málo výrazný;
Část obličejová:
Nos: černý, velký, s dobře otevřenými nozdrami;
Pysky: dobře vyvinuté, dobře zakrývají spodní čelist a dávají čenichu hranatý tvar; koutek je dobře patrný, nikoli však volný (větrný).
Nosní hřbet: je stejně dlouhý, jako mozkovna, silný, lehce klenutý;
Čelisti: mají nůžkový skus, řezáky jsou dobře postavené v čelistech;
Líce: suché, kůže na nich vytváří jednu nebo dvě vrásky;
Oči: oválné, zdají se hluboko uložené pod silnými víčky; jsou hnědé; spodní víčko je někdy volnější; mají milý a trochu smutný výraz;
Uši: jsou charakteristické pro modrého honiče; jsou slabé, stáčejí se v záhyby, zakončené do špičky, jsou dlouhé – musí dosahovat ke špičce nosu; mají úzký úpon a jsou zavěšené pod linií očí.

Krk: je středně dlouhý, mírně klenutý, s výrazným lalokem.

Tělo:
Hřbet: je spíše delší, ale pevný.
Bedra: jsou pevně spojená se hřbetem.
Záď: je mírně spáditá, dávající vyniknout kyčlím.
Hrudník: je dlouhý a široký, dosahující k lokti. Hruď je široká.
Žebra: jsou středně klenutá a dlouhá.
Slabiny: jsou ploché a hluboké.

Prut: je spíše silný, někdy s nemnoha delšími chlupy na spodní straně, dosahuje k patnímu kloubu, u kořene je silný, zeštíhluje se ke konci, je nesen šavlovitě.

Končetiny:
Přední končetiny:
Celkový pohled: jsou mohutné.
Lopatka: dost dlouhá, svalnatá, správně šikmá.
Loket: přiléhá k tělu.
Předloktí: kosti jsou silné, šlachy viditelné.
Tlapky: mají tvar delšího oválu, jsou suché, prsty sevřené; polštářky a drápy jsou černé.

Zadní končetiny:
Celkový pohled: jsou rovněž mohutné.
Stehna: dlouhá a svalnatá.
Hlezno: široké, lehce zaúhlené, dobře postavené.

Pohyb: pravidelný a nonšalantní.

Kůže: je dosti silná, pružná, černá nebo silně mramorovaná s černými plotnami, nikdy není zcela bílá. Viditelné sliznice jsou černé.

Zevnějšek:
Srst: krátká, dost tvrdá, dobře pokrývající kůži.
Zbarvení: černé a bílé chlupy jsou celkově promíšené (bělouš), což psu dává břidlicově modrý odstín; Jsou povoleny i černé plotny většího či menšího rozsahu. Dvě černé plotny (maska) jsou vždy umístěny po obou stranách hlavy, pokrývají uši, jsou rozloženy okolo očí a končí na lících; na temeni mozkovny se nespojují, jsou rozděleny bílou lysinou, v jejímž středu se často nachází malá černá skvrna, typická pro plemeno; dva znaky pálení více či méně výrazného jsou umístěny nad očima (čtyřočák); pálení se nachází také na lících, pyskách, vnitřní straně uší, na končetinách a u kořene ocasu.

Výška:
Výška v kohoutku: psi: 65 – 72 cm
feny: 62 – 68 cm

Chyby:
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti;
Hlava: příliš krátká
mozkovna příliš plochá nebo příliš úzká
uši zavěšené vysoko, krátké, nedostatečně stočené
Tělo: chybějící substance
měkká horní linie
spáditá záď
křivý prut
Končetiny: slabá kostra
strmá lopatka
měkká tlapka
hlezna vbočená při pohledu zezadu
Srst: příliš měkká a krátká
Povaha: nedůvěřivý jedinec

Vylučující vady:
• chybění typu
• každé jiné zbarvení, než jaké uvádí standard
• světlé oči
• těžké anatomické deformace
• viditelné invalidní poškození
• bázlivost nebo agresivita
• předkus nebo podkus

N.B. Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.