WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Welsh teriér (Velšteriér)


09.02.2011/DE 12.04.2012/CZ

Překlad: Kateřina Samková

FCI - Standard Nr. 78

VELŠTERIÉR (WELSH TERRIER)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010

POUŽITÍ: Teriér.

KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 teriéři.
Sekce 1 velcí a střední teriéři Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Velšteriér je plemeno s opravdovou pracovní historií. Je značně méně zanícený než některá další plemena této skupiny. Stejně jako mnozí jeho příbuzní byl původně používán pro lov lišek, jezevců a také vyder. Velšteriér a lakeland teriér, kteří mají hodně společného, pocházejí již z doby před římskou invazí do Velké Británie. Mají společný původ, protože keltové osidlovali jak velšské hory, tak oblast jezer (takzvaný Lake District). Velšteriér je šikovný pracovitý pes s pevnou hrubou srstí a většinou černý s pálením.

CELKOVÝ VZHLED: Mrštný, šikovný, vyvážených tělesných proporcí, kompaktní.

POVAHA A TEMPERAMENT: Oddaný, poslušný a dobře ovladatelný. Od přírody je veselý a plný života; málokdy bázlivý. Neustále v pohybu, odvážný, ale absolutně neagresivní, ačkoli je kdykoli připraven si v případě potřeby uhájit své.

HLAVA

MOZKOVÁ PARTIE:
Mozkovna: Plochá, mezi ušima středně široká.
Stop: Nepříliš výrazný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá.
Čenichová partie: Od stopu ke špičce nosu středně dlouhá.
Čelisti / zuby: Čelisti jsou mohutné, výrazně řezané, dosti hluboké a schopné tvrdého stisku; silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají dolní a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: docela malé, dobře uložené v očních důlcích, tmavé; jejich výraz svědčí o temperamentu. Kulaté, vystouplé oko je nežádoucí.
Uši: Ve tvaru písmene V, malé; kůže není příliš tenká; nasazené dost vysoko, překlopené vpřed a těsně přiléhající k lícím.

KRK: Středně dlouhý a středně silný, mírně klenutý a ladně vsazený do plecí.

TRUP:
Hřbet: Krátký.
Bedra: Silná.
Hrudník: Dobré hloubky a středně široký. Žebra dosahují hodně dozadu.

OCAS: Dříve bylo obvyklé ocas kupírovat.
Kupírovaný: dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však příliš radostně.
Nekupírovaný: dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však příliš radostně. Harmonicky doplňuje zbytek těla.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Lopatky: Dlouhé, šikmo uložené, se správným sklonem vzad.
Lokty: volně se pohybují po stranách těla
Předloktí: rovná a svalnatá, s dobrou silou kostí
Nadprstí: Kolmá a silná.
Přední tlapy: malé, oblé a kočičí

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Silné.
Stehna: Svalnatá, správné délky.
Hlezna: Dobře zaúhlená, nízko uložená, s dobrou kostrou.
Zadní tlapy: Malé, okrouhlé, kočičí

CHODY / POHYB: Hrudní a pánevní končetiny se pohybují v ose přímo vpřed a rovnoběžně. Lokty se pohybují v ose těla, pohybují se lehce a po stranách hrudníku. Kolenní klouby se nevytáčí ven, ani nevtáčí dovnitř.

OSRSTĚNÍ

SRST: Drátovitá, tvrdá, hustá a bohatá. Absence podsady je nežádoucí.

BARVA: Přednost se dává černé s pálením nebo tmavě šedé s pálením, bez černé kresby na prstech. Černé zbarvení pod hlezny je vysoce nežádoucí.

VELIKOST: Výška v kohoutku nepřekračuje 39 cm
Hmotnost: 9 – 9,5 kg

VADY: Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat tradiční práci.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo příliš plaší jedinci
• Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.