WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

West highland white teriér

Jako správný teriér je i westík temperamentní, odvážný až neohrožený, tvrdohlavý, samostatný a odolný, ale také oddaný a přátelský kamarád, který nezkazí žádnou lumpárnu.
Jeho výchovu je nutno zahájit co nejdříve, a vést westíka citlivě, ale důsledně, aby se jeho temperament projevoval žádoucím způsobem.
K cizím lidem bývá west highland teriér ostražitý, ale ne nepřátelský. V případě potřeby ale může ostře zasáhnout.
S dětmi si dobře rozumí a rád se zapojí do všemožných her.
K cizím psům se chová, jako ostatní teriéři, sebevědomě a bez zbytečné agresivity.
Pokud je nutné jeho soužití s domácími zvířaty,je dobré westíka seznámit s těmito členy domácnosti co nejdříve.
Péče o toto plemeno není obtížná, jen jeho srsti je třeba věnovat patřičnou pozornost.
Tohoto psa zvládne i poučený začátečník.
Westík byl nedávno módním plemenem. To je na jednu sranu dobře,ale nese to s sebou i nežádoucí pozornost neseriózních "chovatelů". Pořizujte si jen psa s průkazem původu a před odběrem štěněte minimálně jednou navštivte chovatelskou stanici a nechte si ukázat štěňata i matku.
Kdo si pořídí westíka, má na mnoho let o zábavu postaráno!


12.01.2011/EN FCI-Standard č. 85

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER - WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.

Překlad: Ing. Kateřina Bečková

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

VYUŽITÍ: Teriér.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 3 Teriéři.
Sekce 2 Malí teriéři.
Bez pracovních zkoušek.

CELKOVÝ VZHLED: Pes silné stavby těla, s hlubokým hrudníkem a žebry sahajícími daleko dozadu; rovný hřbet, přední fronta a záď plné síly, na svalnatých končetinách; v náležité míře vykazuje znamenité spojení síly a aktivity.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Malý, aktivní, hravý, houževnatý pes se značným sebevědomím a uličnickým výrazem. Ostražitý, čilý, odvážný a sebejistý, avšak přátelský.

HLAVA: Vzdálenost od týlu k očím je mírně větší než délka tlamy. Hlava je bohatě osrstěná a je nesená v pravém nebo menším úhlu k ose krku. Hlava nemá být nesena vysunutá vpřed.

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Mírně klenutá; čelní partie mají od jednoho kraje k druhému hladké obrysy. Od nasazení uší k očím se nepatrně zužuje.
Stop: Výrazný stop, tvořený bezprostředně nad očima silnými nadočnicovými oblouky, které přes oči mírně přečnívají a mezi očima vykazují slabou prohlubeň.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá, poměrně velká, se zbývající částí tlamy tvoří hladký obrys. Nos nevyčnívá dopředu.

Čenich: Tlama se od očí směrem k čenichu postupně zužuje; není pod očima vpadlá, ani výrazně ustupující, nýbrž je dobře vyplněná.
Čelisti / zuby: Silné a rovné čelisti. Mezi špičáky jsou natolik široké, aby byl vyjádřen požadovaný uličnický výraz. Zuby jsou v poměru k velikosti psa velké, s pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: Posazené daleko od sebe, středně velké, nejsou vypouklé. Oči jsou pokud možno co nejtmavší, dobře usazené pod hustým obočím, které dává psovi bystrý a inteligentní výraz. Světlé oči jsou vysoce nežádoucí.
Uši: Malé, vztyčené a pevně nesené, zakončené výraznou špičkou. Nejsou nasazené ani příliš daleko od sebe, ani příliš blízko. Srst na uších je krátká a hladká (sametová) a neměla by se stříhat. Na špičkách uší nesmí být střapečky srsti. Kulaté, široké, velké nebo tlusté uši nebo srstí příliš porostlé uši jsou nanejvýš nežádoucí.

KRK: Dostatečně dlouhý, aby umožnil požadované nasazení hlavy; svalnatý, postupně se rozšiřující k základně a plynule přecházející do hezky šikmých plecí.

TRUP: Kompaktní.
Hřbet: Rovný.
Bedra: Široká a silná.
Hrudník: Hluboký; žebra v horní polovině dobře klenutá, z boku působící poněkud plochým dojmem. Zadní žebra značně hluboká; odstup mezi posledním žebrem a pánevní končetinou je tak krátký, jak jen vyžaduje volnost pohybu.

OCAS: Dlouhý 13 až 15 cm, pokrytý drsnou, ne však přerostlou srstí (bez vlajky). Ocas je pokud možno co nejrovnější, nesený čile, nikoliv však vesele, ani přetočený nad hřbet. Dlouhý ocas je nežádoucí a neměl by být v žádném případě kupírován.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Plece: Umístěné šikmo vzad. Lopatky jsou široké a přiléhají těsně ke stěně hrudního koše. Ramenní kloub je umístěn vpřed.
Loket: Těsně přiléhající a umožňující volný pohyb hrudních končetin, souběžně s osou těla.
Předloktí: Nohy krátké, svalnaté a rovné, hustě pokryté krátkou hrubou srstí.
Přední tlapy: Přední tlapky jsou větší než zadní; okrouhlé, přiměřeně velké, silné, s tlustými polštářky, pokryté krátkou hrubou srstí. Povrch polštářků a všechny drápy má být přednostně černý.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Silné, svalnaté a přes záď široké. Nohy jsou krátké, svalnaté a šlachovité.
Stehno: Velmi svalnatá stehna nestojí příliš daleko od sebe.
Koleno: Dobře zaúhlené.
Hlezna: Dobře zaúhlená a posazená pod tělem tak, aby byla v postoji i v pohybu poměrně blízko u sebe. Strmá nebo slabá hlezna jsou nanejvýš nežádoucí.
Zadní tlapy: Zadní tlapky jsou menší než přední; okrouhlé, přiměřeně velké, silné, s tlustými polštářky, pokryté krátkou drsnou srstí. Povrch polštářků a všechny drápy má být přednostně černý.

CHODY / POHYB: Volný, přímý a celkově lehký pohyb. Pohyb hrudních vychází z ramen a směřuje volně vpřed. Pohyb pánevních končetin je volný a silný, končetiny se pohybují blízko u sebe. Kolenní klouby a hlezna jsou velmi pružná, hlezna jsou zatahována pod tělo a dávají tak končetinám řádný posun. Toporný, příliš vysoký pohyb pánevních končetin a kravská hlezna jsou vysoce nežádoucí.
KŮŽE: Bez patrných kožních problémů.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Patrová. Krycí srst je tvořena z drsné srsti zhruba 5 cm dlouhé, bez jakéhokoli zvlnění. Podsada, která připomíná kožešinu, je krátká, měkká a přiléhavá. Otevřená srst je nanejvýš nežádoucí.

Barva: Bílá.

VELIKOST:
Výška v kohoutku: Přibližně 28 cm.

VADY:
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
• Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
• Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Nejnovější změny jsou uvedeny tučným písmem.