WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Západosibiřská lajka

Západosibiřská lajka je přátelská, inteligentní a vyrovnaná.
Je to plemeno velmi původní a všestranné, používané především k lovu, případně jako saňový pes, kde se projeví její instinkty, obrovský vytrvalost a houževnatost. Nevadí ji žádná nepřízeň počasí.
Vůči psům je západosibiřská lajka přátelská. Cizí lidi toleruje a většinou je vítá, pokud je však pán nebo jeho rodina ohrožen, umí zakročit.
K dětem se chová velice dobře a jejich přítomnost ji vůbec nevadí, naopak.
Západosibiřská lajka potřebuje velké množství pohybu a aktivity. Jen procházky ji rozhodně nestačí. Je dobré zapojit ji do psích sportů, díky značné učenlivosti je možné využít ji například i jako záchranářského a lavinového psa.
Péče o lajku není náročná, a na zmíněný pohyb. Výchova musí být spravedlivá, důsledná a ne tvrdá.
Lajka je výborný společník, pokud ji dopřejete, k čemu byla vyšlechtěna.


FCI-Standard N° 306 Překlad: Kateřina Samková

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
(Zapadno-Sibirskaïa Laïka)

ZEMĚ PŮVODU: Rusko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

POUŽITÍ: všestranný lovecký pes

FCI KLASIFIKACE.: Skupina 5 špicové a primitivní plemena
Sekce 2 severští lovečtí psi
Se zkouškou z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Toto původní ruské lovecké plemeno pochází z oblastí Uralu, západní i východní části Sibiře a bylo selektováno z khantyjských a mansjackých loveckých psů. První standarty Vogulských (Mansi) a Ostyackých (Khanty) Lajek byly vytvořeny ruskými kynology na začátku dvacátého století. V roce 1947 byla zavedena nová kvalifikace lajek a potomci khantyjských a mansjackých lajek byli spojeni do jednoho plemene. Nový standart Západosibiřské lajky byl schválen roku 1952.
Dnes je Západosibiřská lajka nejběžnějším loveckým psem v Rusku a je rozšířena ve všech zalesněných oblastech země od Karelie po Kamčatku. Plemeno je oblíbené především ve svých původních oblastech. Chovní jedinci z chovatelských stanic, které jsou specializované na jedince ustálené ve schopnosti pracovat a s vysokou kvalitou v typu jsou používáni ve všech kynologických centrech Ruské federace.

CELKOVÝ VZHLED: pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předhrudí k hrbolu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:
u psů: 100 ku 103 - 107%
u fen: 100 ku 104 - 108%
Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen.
Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy. Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.
Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky.

POVAHA / TEMPERAMENT: klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako osrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím.

HLAVA: Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnostranný trojúhelník při pohledu shora. Mozkovna je středně široká, užší u fen než u psů.

MOZKOVNA:
Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zpředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbol dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.
Stop: mírně vyjádřený

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: střední velikosti, černá. U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.
Tlama: středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.
Pysky: pevně přiléhající
Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.
Líce: suché lícní kosti
Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti
Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltce vyvinuté mírně.

KRK: osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

TRUP:
Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.
Kohoutek: velmi výrazný, především u psů
Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.
Záď: široká, středně dlouhá, lehce spáditá.
Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu.
Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

OCAS: pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádí. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: rovné při pohledu zpředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.
Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu
Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím
Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.
Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu
Nadprstí: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.
Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

PÁNEVNÍ KONČETINY: osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné.
Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené
Koleno: dobře ohnuté
Bérec: středně dlouhý, šikmo uložený, není kratší než stehno
Nárt: uložen téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by měla procházet přední částí nártu. Paspárky jsou nežádoucí,
Zadní tlapy: mírně menší než přední. Oválné, klenuté s těsně sevřenými prsty. Prostřední prsty mírně delší.

POHYB:volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.

KŮŽE: silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně

OSRSTĚNÍ:
SRST: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lícních kostech tvoří licousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty ale bez praporců. Mezi prsty roste ochranná kartáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří prapor.

BARVA: šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy.

VÝŠKA:
Výška v kohoutku: Psi: 55 až 62 cm.
Feny: 51 až 58 cm.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a vlivu na schopnost psa vykonávat svou tradiční práci.
• Odchylky od pohlavního dimorfismu
• Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi
• Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrbolu, římský nos
• Světle zbarvené oko
• Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách
• Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)
• Klešťový skus po šestém roce
• Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé
• Záď vodorovná, mírně propadlá
• Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené
• Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník
• Plochá tlapa, prošlápnutá tlapa
• Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách
• Nedostatek podsady, absence límce nebo licousů (výjimka je přirozené línání)
• Vázaný pohyb
• Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů.

ZÁVAŽNÉ VADY:
• Zřejmé odchylky od pohlavního dimorfismu
• Přílišná vzrušivost, popudlivost
• Psi feního typu, maskulinní feny
• Obezita nebo vychrtlost
• Strmý stop, tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky
• Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček
• Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka
• Nedostatek zubů, malé, velké mezery mezi zuby
• Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce
• Propadlý nebo klenutý hřbet
• Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění
• Mělký hrudník
• Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí
• Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubí prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, prošlápnuté nadprstí
• Přeúhlené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj vzadu
• Těžký, vázaný pohyb, drobivý chod
• Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase
• Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku
• Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách
• Skvrny jiné barvy než základní barva
• Černá nebo černo-bílá barva
• Odchylka od velikosti o více než +- 2 cm, kohoutková výška menší než výška zádi

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
• Agresivní nebo příliš plaší jedinci
• Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován
• Nekorektní skus
• Zkřivená čelist
• 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky
• Rybí oko, skvrnité oko
• Svěšené nebo polosvěšené ucho
• Ocas s praporem, plochý (vydří) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas
• Příliš krátká, dlouhá srst
• Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žíhaná nebo albín

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.